Hva leter du etter?

Marte Michelet, "Den største forbrytelsen": En oppvisning i "show, don't tell"

Omsider har jeg også lest Den største forbrytelsen, som fikk massiv omtale og Brage-pris for beste sakprosa i 2014.

Marte Michelet skriver om de norske jødenes skjebne under andre verdenskrig og årene fram mot den, med familien Braude (tre av dem avbildet på forsiden) som nøkkelpersoner. Hun følger livene deres fra innvandring til krigstid.

En egen form for jødefiendtlighet

Jeg synes ikke at Michelet treffer helt når hun skriver at jødene har vært et glemt kapittel i den norske krigshistorien. De siste 15 årene har det kommet flere bøker om temaet. Det betyr ikke at Michelets bok er overflødig. Norges behandling av jødene fram til og gjennom andre verdenskrig er en nasjonal skam som vi ikke skal bli ferdig med så fort.

Forfatteren trekker linjer helt fra Grunnloven i 1814 stengte jødene ute av Norge, til den særegne norske formen for jødefiendtlighet i mellomkrigstiden og krigsårene. Selv om Nasjonal Samling og propagandaen mot jødene ikke fant klangbunn i det norske folket, gjorde nordmenn heller ikke mye for å forsvare jødene, verken da nazi-regimets brutalitet i Tyskland ble kjent på 1930-tallet, eller da Norge ble okkupert og jødene forfulgt her.

En listig okkupasjonsmakt

Verken norske politikere, politi, presse, deler av det jødiske miljøet eller folket som helhet levnes særlig mye ære av Michelet. Dette er bokens sterkeste side, slik jeg ser det: Den nyanserer bildet av jødeforfølgelsen i Norge, og viser hvor listig nazistene snurpet nettet rundt de norske jødene. Det var ikke snakk om brutal forfølgelse fra første dag, men en utprøving av framgangsmåter.

Boken kan også leses som en oppvisning i "show, don't tell"-måten å fortelle en historie. Samme hvor rystende fortellingene er, overlater Michelet til oss å sette inn utropstegnene. Det løfter teksten. De få gangene hun bryter stilen, blir det desto mer virkningsfullt. På side 42 tolker forfatteren et bilde av familien Braude fra 1919:

Likevel: Familien hans er velstelt og ordentlig, de er på vei ut av fattigdommen, inn i en bedre framtid, blikkene er forventningsfulle, åpne. Bortsett fra hos Charles på fire år, som stirrer ut av bildet med et formørket, skremt ansiktsuttrykk, som om han ser noe annet enn dem.

Marte Michelet
Den største forbrytelsen
Gyldendal 2014
Lån boken på Sølvberget - også tilgjengelig i eBokBib

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙