Hva leter du etter?
Fra omslaget til Sjelens betydning av Ole Martin Høystad

En litt annerledes verdenshistorie

Poteten, hvordan har den endret verdenshistorien? Og hva med søvn, kropp, sopp, krydder og våpen? Her er bøker med en litt annerledes vinkling på verdenshistorien.

Hjemme: en kort historie om de nære ting av Bill Bryson

En dag slo det bestselgerforfatter Bill Bryson hvor mye mer tid vi bruker på å studere historiens store slag og kriger enn det historie faktisk består av: århundrer med mennesker som i det stille lever sitt daglige liv og strever for å gjøre tilværelsen lettere -- hjemme hos seg selv. Dette inspirerte Bryson til å starte en reise i sitt eget hus, en gammel prestebolig i Norfolk, en vandring fra rom til rom for å finne ut hvor de vanlige tingene i livet kommer fra. Det handler om alt fra arkitektur til elektrisitet, fra matkonservering til epedimier, fra krinoliner til toaletter, oppfunnet av geniale, kreative og ofte svært eksentriske personligheter.

Omtale er utarbeidet av forlaget Gyldendal.

Bill Bryson Hjemme At home forside

Til verdens ende: krydderet verdenshistorie av Thomas Reinertsen Berg

Krydderet har en sentral plass i verdenshistorien. Disse vekstene, som i seg selv er ganske stedegne, har som handelsvare reist på tvers av kontinenter, og er grunnlaget for store imperier, og de er en kilde til samkvem og konflikter mellom ulike kulturer. I denne boken følger Thomas Berg Reinertsen krydderets historie fra urtid og frem til dagens situasjon. Han viser hvordan behovet for disse plantene var en driver i vestens kolonialisering rundt om på kloden, men også hvordan de har bidratt til samfunnsbygging og økonomi langs de store handelsrutene.

Omtalen er utarbeidet av Biblioteksentralen.

Til verdens ende - krydderets verdenshistorie av Thomas Reinertsen Berg

Sjelens betydning: en kulturhistorie av Ole Martin Høystad

De fleste tror de har en, men få kan forklare hva sjel er. Vi snakker om en hel og ren sjel, om en ærlig sjel. Vi føler noe innerst i sjelen, og er redde for å ta skade på vår sjel. Det er sterke, svake, sarte, og frie sjeler. Det mest personlige finner vi i sjelens dyp.
Gjennom menneskehetens historie har sjelen vært det prismet mennesket og menneskelivet er blitt sett og forstått gjennom. Ole Martin Høystad setter spørsmål ved om dette bare er billedlige talemåter for personlige egenskaper, eller om ordet sjel referer til noe virkelig og viktig. En egen dimensjon i mennesket på linje med fornuft og følelser.

Omtalen er utarbeidet av Aschehoug forlag.

Sjelens betydning av Ole Martin Høystad

Hjertet: en kulturhistorie av Ole Martin Høystad

Heilt sidan den første skriftkulturen såg dagens lys i Mesopotamia for meir enn 5000 år sidan, har hjertet vore det store mysteriet i menneskelivet.
På ein engasjerande måte fortel denne boka historia om korleis hjertet er blitt oppfatta i ulike høgkulturar, frå oldtida til i dag. Frå den mytiske Gilgamesh sitt urolege hjerte til middelalderens riddarlege og romantikkens lidenskaplege hjerte har det vore eit spørsmål om liv og død, ikkje berre i kroppsleg, men også i sjeleleg forstand.
Med eksempel frå kunst og litteratur i dei ulike epokane gir denne boka ein unik presentasjon av korleis menneske opp gjennom tidene har brukt hjertet som bilde på det å vere til.

Omtalen er utarbeidet av forlaget Spartacus.

Hjertets kulturhistorie av Ole Martin Høystad

Søvn: ei kulturhistorie av Bjørn Sverre Hol Haugen

Søvn er en biologisk nødvendighet - vi må alle sove. Det er derfor lett å tenke seg at vi alltid har sovet på samme måte som vi gjør i dag. Men tar vi et dypdykk inn i søvnens kulturhistorie, ser vi et langt mer nyansert bilde. Et bilde som viser hvordan det biologiske søvnbehovet har tilpasset seg ulike tider og ulike sammenhenger. Forfatter Bjørn Sverre Hol Haugen tar oss med på en reise helt tilbake til 1700-tallet og inn i stuene til norske bønder, for å utforske hvordan vi sov før i tida. Opp igjennom historien har vi sovet på veggfaste benker i årestuene, i slagbenker på kjøkkenet og i store himmelsenger, både naken og påkledd. Og som regel har vi hatt selskap i sengehalmen, ikke bare av andre mennesker, men av rotter og mus, lopper og lus. Det er også stor kontrast mellom døgnrytmen til en 1700-tallsbonden og dagens søvnideal om et langt, sammenhengende nattlig leie. Så hva skjedde på veien? Hvor kommer vår tids søvnrytme fra? Vi reiser tilbake i tid, inn i søvnens forunderlige verden. I overgangen mellom dag og natt, i våken tilstand og på vei inn i søvnen. Mellom drøm og mareritt. Og ikke minst får vi bli med inn i de søvnløse nettene der alt kan skje.

Omtalen er utarbeidet av forlaget Skald.

Søvn av Bjørn Sverre Hol Haugen

Historiens hjul og vannets makt av Terje Tvedt

I Historiens hjul og vannets makt utfordrer Terje Tvedt rådende fortolkninger av et av verdenshistoriens mest betydningsfulle spørsmål - den moderne verdens fremvekst og den første industrielle revolusjonen. I denne boken gir han en alternativ, mye bredere og original analyse av en hendelse som ikke bare radikalt endret historiens retning, men også formet den verden vi lever i. Boken røsker opp i fasttømrede forestillinger med store følger for forståelsen av den senere utviklingen helt inn i vår egen samtid. I dag, når maktforholdene i verdensøkonomien på nytt er i endring, er det viktigere enn noensinne å forstå hva som skjedde da England og Vest-Europa ledet verden inn i den industrielle tidsalderen og fikk globalt herredømme. Boken er en videreutvikling av Verdenshistorie : med fortiden som speil. Den er basert på over 30 år med forskning og tar leseren med til elleve land rundt om i verden, fra Japan i øst til England i vest og fra Russland i nord til Spania og Egypt i sør. Terje Tvedts ambisiøse verk vil endre leserens oppfatning av den moderne verdens historie.

Omtale fra forlaget Dreyer.

Historiens hjul og vannets makt av Terje Tvedt forside

Gjennom kjøttet: disseksjonens og kroppens kulturhistorie av Espen Stueland

Med kunnskap og nysgjerrighet undersøker Gjennom kjøttet disseksjonen av menneskekroppen; en omdiskutert og feiret praksis gjennom mange hundre år. Med utgangspunkt i blant annet Leonardo da Vincis anatomiske tegninger og Rembrandts malerier fra disseksjonsbordet, viser forfatteren hvilken rik kunstnerisk produksjon som springer ut fra disseksjonen. Den medisinske behandlingen av kroppen er utgangspunktet for det han skriver om Shakespeare, Baudelaire, Wergeland og Frostenson, om Orlan og Andres Serrano, og om film og tv: Riget, X Files og CSI.
Er den døde kroppen fritt vilt? Har den døde kroppen rettigheter? Sentralt i dette verket er også synet på kropp og identitet gjennom tidene er det grenser for hva vi kan utsette kroppen for, hvordan var og er forholdet mellom medisin, forskning, religion, moral og anstendighet?

Omtalen er utarbeidet av forlaget Oktober.

Gjennom kjøttet av Espen Stueland

Våpen, pest og stål: menneskehetens historie gjennom 1300 år av Jared Diamond

De fleste kan enes om at de eurasiske sivilisasjonene har hatt en overlegen teknologi (våpen), motstandskraft mot sykdom (pest) og et enormt forsprang innen samfunnsbygging og militær organisering (stål). Men hvorfor var det vi som fikk denne posisjonen og ikke indianerne, aboriginerne eller afrikanerne sør for Sahara?
Jared Diamond avviser alle forklaringer som viser til en intellektuell, moralsk eller genetisk medfødt overlegenhet. I stedet går han 13 000 år tilbake i tid, til punktet i historien da vi alle var jegere og sankere. Han tar for seg hvert enkelt kontinent og viser hvordan forskjellene hovedsaklig skyldes miljø og geografi. Eurasierne hadde fra naturens side tilgang på eventyrlige ressurser i form av husdyr, kornsorter og et gunstig, temperert klima. Våre forfedre hadde altså alle forutsetninger for en overgang fra jeger- til jordbrukssamfunn, som igjen gir befolkningsvekst og behov for å bygge stadig mer avanserte samfunn.
Våpen, pest og stål forklarer menneskesamfunnenes skjebner på helt nye måter. Boka gir også fascinerende perspektiver på menneskelig innovasjon og utvikling, og har hatt stor faglig betydning, sin lettleste form til tross.

Omtalen er utarbeidet av forlaget Spartacus.

Våpen, pest og stål av Jared Diamond

Kollaps : hvordan samfunn går under eller overlever av Jared Diamond

Hvorfor blomstrer enkelte samfunn, mens andre kollapser? Hva skjedde med menneskene som skapte statuene på Påskeøya, eller med arkitektene bak Maya-pyramidene? Og hva kommer til å skje med oss?
Jared Diamonds Våpen, pest og stål revolusjonerte vår historieforståelse. Nå utforsker han hvordan menneskehetens bruk og misbruk av miljøet kan avsløre sannheten om verdenshistoriens største kollapser, fra Anasazi-indianerne i Nord-Amerika til vikingene på Grønland og vår tids Montana. I Kollaps setter Jared Diamond siste nytt på forskningsfronten i et bredt historisk perspektiv. Resultatet er en pageturner som forklarer fortidens dypeste mysterier samtidig som den gir oss håp for fremtiden.

Omtalen er utarbeidet av forlaget Spartacus.

Kollaps av Jared Diamond

Opp av asken : vendepunkter for nasjoner i krise av Jared Diamond

I boka spør forfatteren - kan nasjoner møte akutte kriser på nesten samme måte som enkeltpersoner takler traumer? Han sammenligner hvordan seks nasjoner har overlevd dramatiske omveltninger, Japans tvungne åpning mot Vesten i 1853, Vinterkrigen i Finland, statskuppene i Chile og Indonesia og omveltningene i Tyskland og Australia etter krigen. Landene taklet disse krisene ved å innta nye nasjonale identiteter. Ved å gjøre selektive endringer gjorde de krisene om til viktige vendepunkter i sin historie. Vi står i dag overfor ulike kriser, demokratiet i USA er under press, jordas ressurser minker, ulikheter øker og klimakrisen truer. Diamond mener at det er vår evne til å lære av fortiden som kan bli vendepunktet som redder oss.

Omtalen er utarbeidet av Biblioteksentralen.

Opp av asken av Jared Diamond

Sammenvevde liv: hvordan soppen forener verden, forandrer vår bevissthet og former vår fremtid av Merlin Sheldrake

Den briljante biologen Merlin Sheldrake viser oss i Sammenvevde liv verden fra soppens synsvinkel. Sheldrakes livlige og personlige utforskning tar oss fra gjær til psykedeliske stoffer, via soppene som er de største organismene på planeten, til de som knytter planter sammen i komplekse nettverk kjent som «Wood Wide Web». Sopp setter spørsmålstegn ved våre begreper om individualitet og intelligens. De er metabolske mestere, jordskapere og nøkkelspillere i de fleste av livets prosesser. De kan få oss til å endre mening, helbrede kroppene våre og til og med hjelpe oss med å utbedre miljøkatastrofer. Ved å undersøke sopp på deres egne premisser, avslører Sheldrake hvordan disse ekstraordinære organismene - og vårt forhold til dem - endrer vår forståelse av hvordan livet fungerer.

Omtalen er utarbeidet av Forlaget Press.

Sammenvevde liv av Merlin Sheldrake

Den fantastiske poteten: en kulturhistorie av Marianne Berg

Agronom Marianne Berg (1976) deler som mange mennesker kloden over en særskilt lidenskap for poteten. I denne boken foretar hun en reise gjennom denne høyt skattede grønnsakens historie. Med bakgrunn i et bredt anlagt kildemateriale fra produsenter, arkeologer, forskere og konsumenter verden over, viser hun leseren hvilken posisjon poteten har hatt for menneskene siden den først ble oppdaget og kultivert i Sør-Amerika for ca. 10 000 år siden. Det er en beretning om hvordan poteten vandret til andre verdensdeler, utvikling av foredlings- og produksjonsprosesser, og visjonen om å få jordeple på fremtidige middagstallerkener på Mars! Boken inneholder også et utvalg potetbaserte matoppskrifter og et eget kapittel viet til akevittens historie.

Omtalen er utarbeidet av Biblioteksentralen.

Den fantastiske poteten av Marianne Berg

Femti planter som endret historiens gang av Bill Laws

Vi omgir oss med planter hele tiden, men reflekterer kanskje ikke så ofte over hvilken rolle de spiller i våre daglige liv. De er næring, medisin og nytelsesmiddel for kropp og sjel, og har høy grad vært selve grunnlaget for vår sivilisasjonsdannelse. I «Femti planter som endret historiens gang» har forfatter Bill Laws plukket ut det han anser for å være noen av de viktigste vekstene som har beveget menneskeheten. Utvalget er framstilt i alfabetisk rekkefølge etter deres latinske navn, illustrert med bilder tatt fra kunsthistorien, botaniske tegninger og fotografier. Den norske utgaven er tilpasset med lokale planteeksempler og kulturhistorie.

Omtalen er utarbeidet av Biblioteksentralen.

Femti planter som endret historiens gang av Bill Laws

Epidemier: en natur- og kulturhistorie av Jan Brøgger

Denne boka har epidemier som hovedtema, men det er ikke en medisinsk bok. Det er en av de få bøker som ser farsottene fra et annet ståsted enn det medisinske. Jan Brøgger er sosialantropolog og ser epidemiene i et kultur- og utviklingshistorisk perspektiv. Vi kan følge epidemiene tilbake i historien så langt opptegnelsene rekker, og en viktig kilde er Bibelen, som inneholder dramatiske skildringer av farsottene i oldtiden. Brøgger viser likevel at pestsykdommer er et nytt fenomen i menneskesamfunnet. De første epidemiene brøt først ut etter at jordbruket la grunnlaget for de første sivilisasjonene for nærmere ti tusen år siden.

Omtalen er utarbeidet av forlaget Damm.

Epidemier av Jan Brøgger

Jeg: individets kulturhistorie av Peter Normann Waage

Jeg har ikke alltid vært jeg. Menneskets opplevelse av seg selv har forandret seg gjennom historien. Det moderne individ, med selvfølelse og egenverd, er en historisk oppfinnelse med røtter i antikken, fremvekst i renessansen og blomstring i nyere tid, og har hele tiden vært truet av massive motkrefter. Peter Normann Waage følger individets tilsynekomst: i filosofien fra Sokrates til Sartre, i litteraturen fra Homer til Harry Potter.

Omtalen er utarbeidet av forlaget Schibsted.

Jeg - individets kulturhistorie av Peter Normann Waage

Verdensteater: kartenes historie av Thomas Reinertsen Berg

Verdensteater er den første norske boken om kartenes utrolige historie. Thomas Reinertsen Berg tar oss fra steinaldermenneskenes mystiske symboler frem til GPS og Google Earth i en fascinerende beretning om vitenskap og verdensbilder, om kunst og teknologi, om makt og ambisjoner, om praktiske behov og fjerne drømmer om det fremmede. Underveis treffer vi visjonære geografer og heroiske oppdagelsesreisende sammen med karthistoriens ukjente helter. Historien om Norge og nordområdene danner en rød tråd gjennom Verdensteater. Boken viser hvordan landet vårt lenge var en del av kartets hvite felter, og skildrer den ukjente historien om hvordan Norge langsomt kom på kartet. Et fantastisk illustrasjonsmateriale lar oss fordype oss i den norske og internasjonale karthistorien med egne øyne.

Omtalen er utarbeidet av forlaget Press.

Verdensteater av Thomas Reinertsen Berg forside

Silkeveiene: en ny verdenshistorie av Peter Frankopan

I århundrer førte jakten på makt og penger menneskene mot den nye verden i Amerika. I dag er det Østen som lokker de som søker rikdom og eventyr: fra Sentral-Asia og dypt inn i Kina og India. Regionen som en gang var sentrum for begivenhetene, er igjen på vei mot dominans innen global politikk, handel og kultur.
I den internasjonale bestselgeren Silkeveiene setter Oxford-historikeren Peter Frankopan verdenshistorien i nytt lys med Østen som dreiepunkt. Silkeveiene er en strålende utforskning av kreftene som har ført til rikers vekst og fall og varsler en ny æra i internasjonal stormaktspolitikk. Boken regnes som et nytt standardverk og er rikt illustrert med et høyt antall oversiktskart.

Omtalen er utarbeidet av forlaget Gyldendal.

Silkeveiene av Peter Frankopan forside

Verden: en familiehistorie av Simon Sebag Montefiore (verket består av to bind)

For rundt 950 000 år siden gikk en mann og fire barn på en strand og etterlot seg det som regnes som de eldste sporene etter en menneskefamilie. For den prisvinnende forfatteren Simon Sebag Montefiore ga disse fossilene inspirasjon til en ny type verdenshistorie, en som strekker seg over alle kontinenter og helt tilbake til tidenes morgen. En historie med vekt på familiebåndene som binder oss alle sammen. I denne storslagne boken forteller Montefiore om menneskehetens mektigste dynastier, gjennom slottsintriger, forbudte kjærlighetsforhold og familieliv. Han maler fram store temaer som krig, migrasjon, pest, religion og teknologi, og i midten plasserer han menneskene som levde i det. Sammen utgjør de en særdeles mangfoldig rolleliste: I tillegg til herskere og erobrere møter vi prester, sjarlataner, kunstnere, vitenskapsfolk, moguler, gangstere, elskere, ektemenn, koner og barn. Disse mektige familiene representerer ytterpunktene i den menneskelige streben, med blodige maktovertakelser, forræderske konspirasjoner og sjokkerende stormannsgalskap, side om side med en blomstrende kultur, rørende romanser og opplyst godhet.

Omtalen er utarbeidet av forlaget Cappelen Damm.

Verden - en familiehistorie av Simon Sebag Montefiore

All verdens tall: tallenes kulturhistorie av Georges Ifrah (verket består av to bind)

"All verdens tall" viser utviklingen av menneskenes intelligens gjennom ulike kulturer. Ifrah presenterer en av menneskehetens største oppfinnelser, nullet og posisjonsystemet. Opprinnelsen finnes i det gamle India, der regnekunsten tidlig ble utført på vers. Tallkunst dreier seg også om religion og magi. Mayakulturens tall var rike gudebilder og mange moderne mennesker passer seg ennå i dag for tallet tretten. Samtidig understreker All verdens tall tallenes betydning for at samfunnshjulene skal gå rundt. Kan vi tenke oss et moderne samfunn uten indernes gamle oppfinnelse, null?

Omtalen er utarbeidet av forlaget Pax.

All verdens tall av George Ifrah

Galskapens historie i opplysningens tidsalder av Michel Foucault

Galskapens historie gir en meget tankevekkende beskrivelse av hvordan de sinnssyke har blitt behandlet i Europa fra middelalderen og frem til våre dager. Foucault peker på hvordan de gale i middelalderen var en naturlig del av samfunnet, men etter hvert ble støtt ut. I den fornuftens verden som den fremvoksende kapitalisme og opplysningstid skapte, hadde de gale ingen plass, men ble sendt til arbeidshus og tukthus. De måtte avgrenses og defineres som noe «hinsidig». Det er særlig denne utstøtelsen Michel Foucault går nærmere inn på. Han fremhever den som historisk bakgrunn for psykiatriens sykdomsbegrep og språk.

Omtalen er utarbeidet av forlaget Gyldendal.

Galskapens historie av Michel Foucault

Seksualitetens historie av Michel Foucault (verket består av fire bind)

Er det slik at vi stadig blir mer frigjorte når det gjelder seksualitet, og at de forestillingene når det gjelder seksualitet som preger samfunnslivet på 1800-tallet, er et tilbakelagt stadium i dag? Ikke på noen måte, hevder den franske filosofen Foucault. Ved å se nærmere på hvordan seksualitetens historie henger sammen med en rekke politiske, økonomiske og sosiale krefter viser han at vår tids frigjøring bare viderefører 1800-tallets måte å forholde seg til seksualitet på. Det er mulig vi er på vei til å gjøre seksualiteten til et vitenskapelig objekt i stedet for en kilde til økt nytelse. Michel Foucault er en av de 20. århundrets største filosofer, og det karakteristiske ved hans arbeid er at han setter spørsmålstegn ved mange av våre tilvante forestillinger. Særlig utfordrer han vår tro på at den vitenskapelige utviklingen bidrar til å frigjøre oss fra underkastelse og tvang. Vitenskapen fører snarere med seg økt kontroll, påpeker han.

Omtalen er utarbeidet av forlaget Pax.

Seksualitetens historie av Michel Foucault

Naturkatastrofer: en kulturhistorie av Kyrre Kverndokk

I Norge er vi stort sett forskånet fra de store og altomfattende katastrofene. Likevel omgir vi oss med dem. De trenger inn i hverdagen gjennom TV-skjermer, digitale medier og populærkultur. Men hvordan blir naturkatastrofer fremstilt i norske medier? Hva forteller medienes katastrofefortellinger om vårt syn på Gud, naturkrefter og hva menneskene kan kontrollere? Denne boken handler om hvordan ufattelige og uhåndterlige tragedier blir gjort håndterlige. Med utgangspunkt i jordskjelvet i Lisboa i 1755, vulkanutbruddet på Martinique i 1902 og orkanen Katrina i 2005 undersøker den hvordan katastrofer er blitt fremstilt, fortolket og fortalt.

Omtalen er utarbeidet av forlaget Scandinavian Academic Press

Naturkatastrofer av Kyrre Kverndokk

Landene som forsvant: 1840 - 1970 av Bjørn Berge

Denne boka forteller historien om 75 land og riker som ikke lenger finnes. Noen av dem eksisterte bare noen måneder, andre i flere tiår. Landene bærer gåtefulle navn som Tripolitania, Obock og Kapp Juby. Noen av dem rakk å bygge opp et politisk system, skoler og sykehus, noen måtte verne seg fra invasjonsforsøk. Felles for dem alle er at de ga ut frimerker som tegn på at de var uavhengige, at de var en stat som fortjente en plass i historien. Og at de senere ble glemt av nesten alle. Boken er gjennomillustrert med kart over og frimerker fra alle landene og statene som omtales.

Omtalen er utarbeidet av Biblioteksentralen.

Landene som forsvant av Bjørn Berge forside

Paper: paging through history av Mark Kurlansky

Paper is one of the simplest and most essential pieces of human technology. For the past two millennia, the ability to produce it in ever more efficient ways has supported the proliferation of literacy, media, religion, education, commerce, and art; it has formed the foundation of civilizations, promoting revolutions and restoring stability. By tracing paper’s evolution from antiquity to the present, with an emphasis on the contributions made in Asia and the Middle East, Mark Kurlansky challenges common assumptions about technology’s influence, affirming that paper is here to stay. Paper will be the commodity history that guides us forward in the twenty-first century and illuminates our times.

Omtalen er utarbeidet av forlaget W.W. Norton & Company

Paper av Mark Kurlansky forside

Evigheten i et siv: historien om boken av Irene Vallejo

En reise i bokens historie. Filolog og forfatter Irene Vallejo tar leseren med på vandring langs det skrevne ordets mangslungne vei. Man får være med på Aleksander den stores hærtog, oppleve vulkanen Vesuvs som begravet byen Pompeii og besøke bibliotekene i Kleopatras Egypt. På veiene viser Vallejo til eksempler fra klassiske skrifter, og hvordan disse fortsatt snakker til det moderne mennesket og den offentlige samtalen. Dette er også en beretning om hvordan mennesker fra vidt forskjellige samfunnslag og profesjoner, som blant andre avskrivere, oversettere, opprørere, skriftlærde, slaver og spioner, har opprettholdt bokens eksistens oppigjennom tidene. Bøkene har formet både samfunn og enkeltmennesker. Med Evigheten i et siv ønsker Irene Vallejo å hedre det skrevene ord.

Omtalen er utarbeidet av Biblioteksentralen.

Evigheten i et siv av Irene Vallejo

Bokens folk: en sivilisasjonshistorie fra papyrus til piksler av Joel Halldorf

Bokens folk er fortellingen om hvorfor boken inngår i sivilisasjonens grunnmur. I en tid preget av bekymring for fallende leseferdigheter og økende konsentrasjonsvansker, trekker Joel Halldorf de lange linjene i bokens- og lesingens historie. Hvordan ble boken som teknologi egentlig til? Leser vi dårligere nå enn før? Hva innebærer den digitale revolusjonen vi gjennomlever, og hva risikerer vi å miste? Vi møter poeter og predikanter, nonner og nazister, arbeidere og algoritmer, bibellesere og byråkrater, techentusiaster og tidsskriftredaktører. Alle med sine måter å lese på. Det har aldri bare handlet om innholdet i bøkene, men om hvordan vi leser: langsomt og ettertenksomt eller raskt og overfladisk.

Omtalen er utarbeidet av forlaget Verbum.

Bokens folk av Joel Halldorf

Les også

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙