Hva leter du etter?

Den største sultkatastrofen i verden?

Hvilken sultkatastrofe blir regnet som den største i verden?

En situasjon med sultkatastrofe oppstår i sammenheng med det vi kaller hungersnød. Årsaken til hungersnød kan være naturkatastrofer som er en følge av tørke, krig, politikk eller generell fattigdom. Ved de verste katastrofene er det som oftest en kombinasjon av disse årsakene.

Den største sultkatastrofen

Det har vært en rekke sultkatastrofer opp i gjennom historien. Det kan være vanskelig å vite hvor mange som mistet livet i de ulike katastrofene, og ikke minst hva de døde av. Det kan også være litt avhengig av hvordan vi avgrenser katastrofen i tid og geografisk. Derfor vil en ofte finne ulike tall i historiebøkene. De som opererer med lister kan ha ulike tall og rekkefølger, alt etter hvilke kilder de bruker.

De verste tilfellene av hungersnød finner en i Kina. Under Taiping opprøret i Kina (1850-1873) falt folketallet med ca. 60 millioner, de aller fleste på grunn av hungesnød og tørke kombinert med en krig. Det er likevel vanlig å å regne den Den store Kinesiske hungerkatasrofen 1958-1961 som den største, men det er stor uenighet om hvor mange som døde og hva de døde av. Tallene varierer fra 15 - 43 millioner døde. Hungerkatastrofen i 1907 blir sett på som den nest største med 25 millioner døde.

Foruten katastrofene i Kina er hungersnøden i Bengal (1770, 10 millioner), som i stor grad var forårsaket av britisk kolonistyre, og Chalisa i India (1783-84, 11 millioner) blant de verste. Den største sultkatastrofen i Europa er sannsynligvis hungersnøden som rammet Sovjet i 1932-33 (7-10 millioner).

De største katastrofene i vår tid

I nyere tid er sultkatastrofen på Afrikas horn den verste. I Somalia døde det mellom 200 000 og 300 000 av sult mellom 2010 og 2012. Går vi litt lenger tilbake så finner vi mer hungersnød i Afrika. Sahel tørken i 1968 - 1972 (ca 1 million), Biafra/Nigeria 1967 -70 (ca 1 million), og hungersnøden i Etiopia 1984 (300 000) vært blant de dødeligste.

Det antas også at det døde mellom 600 000 og 3,5 millioner av sult i Nord Korea i mellom 1994 og 1998.

Den kontinuerlige sultkatastrofen

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙