Hva leter du etter?
Forside Veronica Salnas bok Og

Fordypningsoppgave om Veronica Salinas' bok Og

SPØRSMÅL: "Hei , jeg selv har innvandrerbakgrunn og går på voksenopplæring nå. Derfor må jeg skrive fordypningsoppgave i norskfaget om V. Salinas-boka Og. Kunne dere hjelpe meg med forslag om hvilke mulige tema kan være til denne boka? Hvilken sekundærlitteratur er aktuelt og bør brukes? Finnes det noe eksempel hvordan skrives fordypningsoppgave på nett eller på biblioteket? Bør jeg sammenligne to bøker, hvis ja, noen forslag? Kort sagt jeg vil være takknemlig for alle råd og forslag om fordypningsoppgaven om Og-boka."

SVAR: Hei, og takk for spørsmål!

Ut ifra bokvalget ditt kan det passe med en fordypningsoppgave om kulturmøter – at du analyserer og sammenlikner bøker som på en eller annen måte handler om møter mellom ulike kulturer. For ja, det er lurt å undersøke kulturmøter i minst to romaner, og sammenlikne for eksempel personskildringer, språklige virkemidler, miljøskildringer og tema i de ulike bøkene. Slik kan du få en interessant og nyansert fordypningsoppgave. Kanskje problemstillingen din kan være: "Hva er forskjeller og likheter mellom hvordan kulturmøter skildres i Og og … (tittelen på boka)?"

Vi har en liste over bøker som kan passe til en fordypningsoppgave om kulturmøter, og kanskje du kan finne en bok du får lyst til å sammenlikne Og med her: https://www.xn--slvberget-l8a.no/Laering/Fordypningsoppgave/Emneliste/Boeker-om-kulturmoeter-innvandring-og-rasisme Du kan også lese dette svaret til en annen elev som skal sammenlikne Og med Izzat, for ærens skyld av Nasim Karim: https://www.xn--slvberget-l8a.no/Laering/Fordypningsoppgave/Spoersmaal-og-svar/Hvilken-epoke-hoerer-disse-boekene-til Vi har også flere artikler og filmer med forslag til hvordan man kan løse ulike typer fordypningsoppgaver på nettsidene våre, og jeg anbefaler deg å ta en grundig kikk på disse.

Når det gjelder sekundærlitteratur kan du finne fagtekster om kulturmøter i litteratur på Internett, for eksempel på NDLA. Og kanskje du kan bruke boka Third culture kids av Aon Raza Naqui (red.), som er en samling biografiske tekster om det å vokse opp mellom to kulturer, men som også retter søkelys mot kulturmøter generelt.

Lykke til med fordypningsoppgaven!

Vennlig hilsen Hild, Sølvberget

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙