Hva leter du etter?

Hva er hovedmålene til FN

Hvorfor ble FN dannet og hva er målet med FN?

Hvorfor ble FN dannet

Her kan du lese svar på hvordan FN oppstod. Der kan du lese at FN hovedsakelig ble dannet for å bringe sammen alle nasjoner i verden for å arbeide for fred. Etter to store kriger i Europa i løpet av kort tid så en for seg at framtidige kriger kunne avverges gjennom samarbeid mellom nasjonene i FN. Forløperen til FN var Folkeforbundet som ble dannet etter 1. verdenskrig med samme hensikt. Folkeforbundet var en langt løsere og mindre bindende organisasjon en FN.

Hva er målet for FN

FN-pakten kan du lese mer om hensikten med FN, som i stor grad også beskriver de opprinnelige målene til FN. Innledningen i pakten lister opp hovedmålene ved å danne FN. Den begynner slik; " å redde kommende slektsledd fra krigens svøpe som to ganger i vår livstid har brakt usigelig sorg over menneskeheten..."

FNs hovedmål er å arbeide for fred (FN-sambandet), men de arbeider med veldig mye annet som er knyttet til utvikling, kampen mot fattigdom, menneskerettigheter og globale miljø spørsmål. En trenger ikke å se på disse målene som ulike. De henger sammen. Mange vil si at dette arbeidet er viktige for å forebygge kriger, og at krig fører til dårligere sosiale forhold for mennesker.

Bærekraftsmålene

Foruten fred er et av de viktigste målene til FN kampen mot fattigdom. De er har en prøvd å konkretisert, eller fastsette, gjennom tusenårsmålene til FN som ble vedtatt i 2000, og de nye bærekraftsmålene:

FN-sambandet: Bærekraftsmålene.

På FN-sambandet sine nettsider finner du en temaside med andre viktige emner som FN arbeider med.


Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙