Hva leter du etter?
Røyk fra fabrikk klimautslipp klima

Hvor mye klimagass slippes ut i verden hvert år?

Hvor høyt er utslippet av klimagasser på verdensbasis hvert år?

Det er ganske vanskelig å beregne nøyaktig hvor mye menneskeskapte klimagasser som slippes ut i verden pr. år, så tallene er omtrentlige. En kan også finne ulike tall alt etter hvilke kilder og metoder som er brukt.

CO2 er den dominerende kilden, men det er også snakk om mange ulike gasser. Det er vanlig å regne dem om til CO2-ekvivalenter, slik at ett tonn metangass får samme mål som CO2 i forhold hvilken effekt den har som klimagass.

World Resources Institute gjør et forsøk på å måle det totale utslippet av like gasser. De kommer fram til at det ble sluppet ut 49,4 gigatonn klimagasser i 2016. I 2018 estimerte FNs klimaprogram dette tallet 55,3 gigatonn, noe som er rekordhøyt.

I en rapport fra 2014 opererer FN med innrapporterte utslippstall tall fra ulike land, disse tallene peker på mindre utslipp de siste årene. Det har likevel aldri vært så høyt CO2-innhold i atmosfæren som nå.

Utslipp i Norge

I Norge finnes det gode modeller for å beregne utslipp hvert år, det gjelder ikke for alle land i verden. I følge tall fra SSB var utslippet 52 millioner tonn CO 2 ekvivalenter i 2018. Utslippet har steget med 1,1 % siden 1990, men minsket med 0,9 % fra 2017. Målet er at Norge skal redusere tallet fra 1990 med 30 %. Norge hadde også satt seg som mål å redusere utslipp i 2012 med 9 % i forhold til 1990.

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙