Hva leter du etter?

Kashmir - konflikten mellom Pakistan og India

Hvorfor er det konflikt mellom India og Pakistan om Kashmir og hva sier folkeretten og FN om Kashmir-konflikten?

Kashmir er et bestridt område, og det er uenighet om hva folkeretten sier om Kashmir.

Konflikten om Kashmir

Når britene trakk seg ut av koloni området, som nå er India, Pakistan og Bangladesh, oppstod det en blodig konflikt mellom hinduer og muslimer, og det brøt ut krig mellom India og Pakistan i 1947. Kashmir sin status stod sentralt i konflikten. Maharajaen i Kashmir, eller fyrsten, ønsket uavhengighet fra Pakistan. Fyrsten i Kashmir var Hindu, men omtrent 75 % av befolkningen var muslimer. Fyrsten søkte allianse hos India når Pakistan invaderte ved frigjøringen i 1947.

Krigen førte til at Kashmir ble delt langs en kontrollinje. I følge FN resolusjonen fra 1948, som var grunnlaget for fredsavtalen, er det et krav om at det skal avholdes en folkeavstemning om Kashmir sin status. India har aldri akseptert en slik folkeavstemning. Senere er det internasjonalt også lagt vekt på at kontrollinjen fra 1948 skal aksepteres som en grense. Det er internasjonal uenighet om en skal akseptere denne linjen som den endelige grensen, eller fremdeles forvente at et valg gjennomføres.

Det var heller ikke aktuelt for India å akseptere et uavhengig Kashmir, og delstatsforsamlingen i Indiske Kashmir har godkjent sin status som en delstat i India. Pakistan mener de har et rettmessig krav på Kashmir fordi flertallet er muslimer, og forventer at en folkeavstemning vil føre til at det aller meste av Kashmir ble tilsluttet Pakistan. Det er også en sterk opposisjon, og militante bevegelser, i Kashmir som mobiliserer mot den Indiske staten. India beskylder Pakistan for å støtte opposisjonen og muslimske terrorister i India.

Konflikten har ført til krigshandlinger både i 1965, 1971 og 1999. En tilspissing av konflikten oppstod senest i februar 2019. Konflikten tok nok en truende vending i august 2019, det indiske parlamentet vedtok å frata Kashmir sin spesielle status som delstat med mer selvstyre enn de andre regionen i India. Populært hos hindu nasjonalister i India, men til sterk kritikk av Pakistan og muslimer i Kashmir.

Kina kontrollerer også deler av Kashmir, Aksai Chin, noe som i perioder har ført til et anspent forhold, og en krig i 1962, mellom Kina og India.

Verdens farligste konflikt

At både India og Pakistan utviklet atomvåpen på 90-tallet førte til at konflikten gikk fra å bli sett på som en regional-stridighet om grenser til å bli kalt verdens farligste konflikt.

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙