Hva leter du etter?

Konflikten mellom Nord-Korea og Sør-Korea

Nord-sør-biblioteket har fått mange spørsmål om forholdene på Koreahalvøya. Her kan du lese svarene på noen av dem.
  • Bakgrunnen for konflikten på Koreahalvøya?
  • Er det en mulig løsning på konflikten?
  • Hvordan er forholdet mellom Nord- og Sør-Korea i dag
  • Hvem er partene i konflikten på Koreahalvøya?
  • Hvordan dekker vestlige medier Nord-Korea?
  • Se svar på spørsmål om Koreakrigen

Bakgrunnen for konflikten på Koreahalvøya?

For å finne årsakene til den anspente situasjonen på Koreahalvøya må vi tilbake til slutten av 2. verdenskrig. Korea ble, som Tyskland, delt i en kommunistisk og en vestlig orientert del etter krigen. Når Japan kapitulerte var Sovjetunionen i ferd med å overta store deler av Japansk okkupert territorium i Nord-Øst-Asia. USA og Sovjet ble enige om å dele Korea-halvøya, som hadde vært okkupert av Japan fra 1910. USA tok kontroll over den sørlige, og Sovjet den nordlige delen av halvøya. Dermed lå alt an til at Korea skulle bli en arena for den kalde krigen.

I 1950 brøt det ut krig mellom Nord- og Sør-Korea, hvor USA og allierte aktivt støttet Sør-Korea, Kina og Sovjet støttet Nord-Korea. Koreakrigen varte fra 1950-1953 og er formelt ikke avsluttet. Det er ikke inngått en fredsavtale, men kun en våpenhvileavtale.

Selv om delingen av Korea er den bakenforliggende årsaken til konflikten, så har Nord-Korea sitt atomvåpenprogram vært en viktig drivkraft i konflikten de siste ti-årene. Nord-Korea på sin side vil nok hevde at USA og Sør-Korea ønsker å fremme en regime endring i Nord-Korea, og at det er den grunnleggende årsaken til konflikt. 

Er det en mulig løsning på konflikten?

Forholdet mellom Nord- og Sør-Korea har gått i bølgedaler. Akkurat nå er forholdet bedre enn på lenge, men en skal ikke langt tilbake i tid for at en slik løsning var vanskelig å se og frontene steile. Da var spørsmålet om det kunne bli krig, nå er spørsmålet om det er en løsning på konflikten.

De første skrittene er tatt i form av møter og samtaler, og en har blitt enige om forhandlinger. I første omgang håper en at en kan komme fram til en fredsavtale for Korea krigen som formelt kun er avsluttet med en våpenhvileavtale. Foruten Nord- og Sør-Korea må også Kina og USA være involvert i en slik samtale, de var aktive parter i Koreakrigen. Det neste målet med samtalene vil antageligvis være at Korea avslutter sitt program for å utvikle atomvåpen, og tillater at internasjonale våpenkontrollører får tilgang til Nord-Korea. Til gjengjeld oppheves boikotten og handelsblokaden av Nord-Korea. På lengre sikt kan en kanskje håpe på mer åpne relasjoner mellom nord og sør, og noen ser også for seg en sammenslåing lenger fram i tid. Det er en lang vei og gå, og det vil dukke opp mange utfordringer på veien til en slik forsoning. Det er for eksempel uklart hvilke forventninger Nord-Korea legger i utspill om tilsvarende nedrustning av kjernefysiske våpen fra USA sin side. Vi må også huske på at dette også er spill mellom politiske aktører som har flere sett av motiver, på begge sider av forhandlingsbordet.

Hvordan er forholdet mellom Nord og Sør-Korea i dag?

Akkurat nå er forholdet mellom Nord- og Sør-Korea langt bedre enn det har vært på mange år.

OL i Sør-Korea februar 2018 førte med seg avspenning og forhandlinger mellom Sør-Korea og Nord-Korea. Mange er skeptiske til hva Nord-Korea ønsker å oppnå med forhandlingene og den utstrakte tilstedeværelsen under OL. Mange mente det var en skjult strategi om propaganda og kjøpe seg tid i forhold til utvikling av atomvåpen. Uansett er dette kanskje det nærmeste en har vært reelle forhandlinger og forsoning siden 2002. USA er blant dem som har advart om Nord-Korea sine motiver, men også USA har nå nærmet seg direkte forhandlinger med Nord-Korea på statsleder nivå. Etter OL har tilnærmingen mellom de to statene fortsatt, og Nord-Korea har åpnet for at de skal stoppe sitt atomvåpenprogram og slippe inn internasjonale observatører, selv om mange eksperter har ment at akkurat dette aldri ville skje. Atomvåpen har blitt ansett som Kim Jong Un sitt sterkeste kort, både i forhandlingene og for å holde på makten i Nord-Korea. Mange er derfor skeptisk til at han virkelig vil gi avkall på å ha tilgang til masseødeleggelsesvåpen. Det har også vist seg at det kommer andre signaler fra Nord-Korea, og den interne kommunikasjonen i Nord-Korea har hele veien vært av en annen karakter.

Se mer:

Les mer:

Engelsk om den siste utviklingen:

Hvem er partene i konflikten på Korea-halvøya ?

Tradisjonelt har Kina og tidligere Sovjet vært i allianse med Nord-Korea. Nå er Nord-Korea ganske isolert, men Kina er fremdeles deres viktigste handelspartner og landet som prøver å begrense de internasjonale sanksjonene mot Nord-Korea, sammen med Russland. Russland er skeptisk til USA sin rolle i konflikten, og de ser Koreahalvøya som en felles front med Kina for å vise motstand mot Super makten USA. Men samtidig ønsker heller ikke de at Nord-Korea skal fortsette sitt atomvåpenprogram.

På den andre siden står først og fremst Sør-Korea og deres allierte USA. Også Japan føler seg sterkt truet av Nord-Korea som flere ganger har hatt prøveutskytinger av atomvåpen som har landet i landets territorialfarvannDe aller fleste nasjonene i FN er forent om å forhindre at Nord-Korea skal utvikle atomvåpen.

Hvordan dekker vestlige medier konflikten? Er det ulike syn på hvem som er de snille og slemme?

Generelt kan en si at nyhetsdekningen er sterkt preget av Nord-Korea er et veldig lukket land, og at det ikke finnes uavhengige nyhets- og informasjonskilder internt i Nord-Korea. Nord-Korea blir først og fremst framstilt som et objekt, og landets handlinger blir analysert av utenforstående. En vil finne at det ofte blir spekulert i skjulte motiver på Nord-Korea sin side når de er åpne for forhandlinger. Det er sjelden noen fremstiller konflikten fra deres side.

Det er stor enighet om at Nord-Korea er et diktatur og at verden vil komme i en vanskelig situasjon om Nord-Korea får atomvåpen. En kan lett finne dekning for at det er dette bildet av Nord-Korea som blir understreket i media, og at det i stor grad blir overkommunisert i forhold til andre nyheter fra Nord-Korea. Selv om det er korrekt at Nord-Korea er et av verdens verste diktaturer og mest lukkede land, gir gjerne den ensidige dekningen av Nord-Korea et feil totalbilde av landet.

Media liker gjerne det som er annerledes, eksotisk og ekstremt med Nord-Korea, det er gjerne slike overskrifter som vekker publikums interesse. Det har blitt rapportert om flere dramatiske og sensasjonelle historier om/fra Nord-Korea som har vist seg å ikke stemme.

Nedenfor er det lenker til mer informasjon på engelsk:

se også svar på

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙