Hva leter du etter?

Kvinner og rettigheter i muslimske samfunn

Hvordan er det med kvinnekamp for rettigheter i muslimske samfunn? Hvordan håndtere problemene i islam og kjønnsroller som på vesentlige punkter er i strid med menneskerettighetene, slik de oppfattes i vestlige demokrati?

Kvinner og islam

Det kan være litt vanskelig å knytte kvinnerettigheter til islam generelt. Det er ikke slik at Koranen nødvendigvis tilsier mer begrensinger i rettigheter og større undertrykking av kvinnen enn det Bibelen gjør. Det er hvordan religionen praktiseres og tolkes som er avgjørende, og hvor stor rolle religionen spiller eller hvordan den blir brukt i samfunnet og politikken. Det er store forskjeller på kvinners rettigheter i to muslimske samfunn som Jemen og Malaysia, eller Iran før den iranske revolusjonen i 1979 . I tabellene du finner på denne siden om likestilling i verden finner du nok en sammenheng mellom landets religion og likestilling, men det forklarer langt fra alt. 

Den islamske feministen og forskeren Riffat Hassan skriver om Rights of women versus muslim practice, hvor hun argumenterer for at kvinner blir tilskrevet omfattende rettigheter i Koranen, men at de ikke praktiseres.

I svaret på spørsmål om synet på kvinner i islam og kristendommen kan du lese at kvinner og religion kan være et omstridt tema, og alle kilder, både trykt og på nett, bør behandles slik. En vil finne svært forskjellige fortolkninger av både skrift og praksis.

Kvinners kamp for rettigheter, den arabiske våren

Et godt utgangspunkt for å se på kvinners kamp for rettigheter og demokrati i muslimske samfunn er den arabiske våren. Mange kvinner var sentrale i bølgen av protester vi så i mange arabiske land. Under revolusjonen i Egypt sto kvinner fram på barrikadene og på sosiale medier. Mange var bekymret at valget av en konservativ muslimsk president fra Det muslimske brorskap, som var en følge av kampen for demokrati og rettigheter, kunne bety et tilbakeskritt for kvinners rettigheter. Men de mer liberale presidentkandidatene var også muslimer.

Mer informasjon om kvinner, rettigheter og den arabiske våren:

Problemer med islam som på vesentlige punkter er i strid med menneskerettighetene

Det er i stor grad snakk om en utvikling som i Vesten stort sett har gått i retning mot flere rettigheter for kvinnene og mer likestilling mellom kjønnene (både politisk, sosialt og kulturelt). Mange av de muslimske landene henger igjen i større eller mindre grad. Det er ikke gitt at en vil se den samme, nesten lineære utviklingen som en har sett foreløpig i Vesten, i de ulike muslimske samfunnene. Det finnes også kristne trossamfunn som har et svært konservativt syn på kvinners rolle i samfunnet, men de har gjerne mindre innflytelse på samfunnet rundt seg. I Vesten har ofte kirken vært de mest konservative overfor utviklingen av likestilling og kvinners rettigheter.

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙