Hva leter du etter?
Fagre nye verden av Aldous Huxley forside

Problemstilling til bøkene 1984 og Fagre nye verden

SPØRSMÅL: Hei! Jeg trenger fem problemstillinger til både George Orwells 1984 og Aldous Huxleys Fagre nye verden, og lurte på om jeg kunne få noen tips til det?

SVAR: Hei, og takk for spørsmål og gratulerer med stilig bokvalg! Dette er to klassikere som vil oppleves like friske i dag som da de ble utgitt.

Her er fem forslag til problemstillinger til disse to bøkene:

  • Sjangerstudium: Disse bøkene egner seg spesielt godt for en slik oppgave. Begge bøkene er dystopier, og begge er science fiction-romaner. Hvordan forholder romanene seg til de typiske sjangertrekkene for science fiction-litteratur og dystopier? Er det trekk ved bøkene som bryter med typiske romaner i disse sjangrene? Du kan lese mer om det å skrive fordypningsoppgave om disse sjangrene på våre nettsider. Her har du to sjangre å lese bøkene opp mot, og oppgaven din blir garantert fyldig hvis du velger denne varianten.
  • Periodestudium: Modernismen. Den litterære epoken som kalles modernismen begynte på slutten av 1800-tallet og strakk seg videre inn mot midten av 1900-tallet. Modernismen ble et brudd med gamle fortellermåter, og var preget av en verden med rask urbanisering, teknologisk utvikling og økende fremmedgjøring. Hvilke modernistiske trekk finner du i 1984 og Fagre nye verden (tidligere kjent som Vidunderlige nye verden)?
  • Personskildring: Verden kontrolleres av Big Brother i 1984 og av Mustapha Mond i Fagre nye verden. Hvilke virkemidler bruker forfatterne i framstillingen av disse? Hvilke verdier representerer disse to aktørene i romanene? Hvem gjør opprør mot dem, og hvordan skildres disse personene? Hvordan er menneskesynet i romanene? (Ser den optimistisk på menneskets muligheter og menneskenaturen?)
  • Miljøskildring: Begge bøkene er lagt til et framtidssamfunn. Hvilke språklige virkemidler bruker forfatterne for å etablere disse verdenene?
  • Tema: Hvis du skriver en oppgave om personskildring eller miljøskildring, bør du også si noe om hva du mener er tema i bøkene. Du kan også skrive en oppgave som rett og slett har problemstillingen «Hva er forskjeller og likheter mellom framtidssamfunnet i bøkene 1984 og Fagre nye verden?». Da kan du trekke inn både miljøskildring, personskildring og hva som er de sentrale konfliktene i bøkene.

1984 og Fagre nye verden er bøker som stadig nevnes i samfunnsdebatten. Vær obs på at teksten din ikke blir en samfunnsfagoppgave hvor du skriver om hvordan spådommene fra bøkene har slått til i virkeligheten, med overvåkning, Facebook, evig underholdning og så videre. Hold deg til bøkene som litteratur – det som står i dem. Da tror jeg dette kan bli veldig bra!

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙