Hva leter du etter?
Utstnitt av Fugletribunalet av Agnes Ravatn

Utenforskap som tema i Fugletribunalet og Tollak til Ingeborg

SPØRSMÅL: "Hei! Jeg skal skrive særemne i norsk og tenker å ta for meg temaet utenforskap i to eller tre bøker. Til nå har jeg tenkt på Fugletribunalet av Agnes Ravatn og Tollak til Ingeborg av Tore Renberg. Har du noen andre forslag til andre bøker som kunne vært relevante til temaet? Og når det gjelder problemstilling, har du noen forslag til hva den kan være?"

SVAR: Hei, og takk for spørsmål! Stor Norske Leksikon definerer utenforskap som "manglende sosial tilknytning til samfunnet rundt. Uttrykket beskriver en situasjon der enkeltmennesker eller grupper av mennesker står utenfor samfunnet ellers, for eksempel der de ikke deltar i arbeidsliv eller tar utdanning, eller der de mangler språklig eller kulturell tilknytning til samfunnet ellers."

Utenforskap er altså noe annet enn ensomhet, det handler mer om å stå på siden av samfunnet. Jeg synes bøkene du har valgt kan egne seg godt for en oppgave om utenforskap. En problemstilling kan være: "Hvordan preger temaet utenforskap bøkene Fugletribunalet og Tollak til Ingeborg"?

Utenforskapet er en historiemotor i bøkene. Begge er en slags krimbøker. Spørsmålet om hva som har ført til utenforskapet for Allis og Sigurd (Fugletribunalet) og for Tollak, holder spenningen oppe, og du må si noe om dette. Er det ytre hendelser, personenes indre krefter eller en kombinasjon av dem som har ført til at personene lever på utsiden av samfunnet?

Du bør også undersøke hvordan språklige virkemidler (ironi, underdrivelser, overdrivelser), miljøskildringer, personskildringer, synsvinkel, kontraster og dialoger bygger opp under temaet utenforskap. Her er en god presentasjon om spørsmål du kan stille for å komme i gang med en analyse. (Bibliotekarstudentens nettleksikon om litteratur og medier Av Helge Ridderstrøm (førsteamanuensis ved OsloMet – storbyuniversitetet))

Og husk: Om du i løpet av analysen finner ut at utenforskap kanskje ikke er det dekkende ordet for temaet i begge bøkene, vil det bare styrke oppgaven din, og tyde på at du har gjort en grundig jobb. Det er alltid vanskelig å vite akkurat hva temaet er i en bok før man har analysert den.

Hvis du trenger en tredje bok om utenforskap, vil jeg anbefale En begivenhetsrik uke i Glenn Johansens liv av Mari Kjos Hellum. Det er en morsom (!) bok om en selvmordskandidat som prøver å finne sin plass i verden.

Tore Renberg var gjest på Sølvberget i 2020 for å snakke om Tollak til Ingeborg:

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙