Omslag til Tante Ulrikkes vei av Zeshan Shakar

Virkemidler i Tante Ulrikkes vei

SPØRSMÅL: Hei, jeg sliter med å finne virkemidler til Tante Ulrikkes vei, som jeg skriver fordypningsoppgave om. Mulig å få hjelp? Har hittil bare skrevet om kontrasten mellom Mo og Jamal.

SVAR: Hei, og takk for spørsmål!

Når du går i gang med en fordypningsoppgave, er det lurt å lage en problemstilling tidlig i prosessen. Dette er et spørsmål som du skal svare på ved å analysere virkemidler i teksten.

Jeg regner med at du har en slik problemstilling til Tante Ulrikkes vei. Du skriver at du har sett på kontrasten mellom Mo og Jamal. I oppgaven din bør du spørre deg hvordan denne kontrasten henger sammen med problemstillingen du har valgt.

La oss si at du har valgt problemstillingen «Hvordan skildres ungdomslivet blant nordmenn med flerkulturell bakgrunn i Tante Ulrikkes vei?». Da bør du undersøke hvordan kontrasten mellom Mo og Jamal henger sammen med problemstillingen. Eller la oss si at du har valgt problemstillingen «Hva er de viktigste drivkreftene i livene til hovedpersonene Mo og Jamal i boka Tante Ulrikkes vei?» Kontrastene mellom dem kan brukes til å si noe om dette også.

Det viktigste rådet mitt er at du bør se på de ulike delene av romanen med problemstillingen din i bakhodet. I en tekstanalyse bør du komme inn på temaer som synsvinkel (hvem er fortelleren?), miljøskildring, dialoger og personskildring, tema (hva handler teksten om, dypest sett?) og språklige virkemidler (ironi, overdrivelser, humor osv.). Mange nyttige spørsmål du kan stille til en tekst finner du her: https://www.litteraturogmedieleksikon.no/gallery/litteraer_analyse.pdf. Begynn med problemstillingen din, og undersøk hvordan romanens mange komponenter hver for seg og til sammen svarer på problemstillingen.

Jeg håper dette hjelper deg videre. Lykke til med fordypningsoppgaven!

Åsmund, Sølvberget

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙