Hva leter du etter?
Marianne Stenerud og Ingunaya Amundsen smiler til fotograf.

Filosofikafé

Trenger du noen ganger å tenke høyt sammen med andre? Velkommen til filosofikafé på Kiellandsenteret.

Her får du muligheten til å reflektere over livets små og store spørsmål i felleskap med andre, enten du velger å delta aktivt i diskusjonen eller bare vil lytte til samtalen.

Litteratur, myter, fabler og fortellinger fungerer som en inngang til å utforske egne og andres perspektiver knyttet til etiske og moralske dilemmaer i hverdagen, og til livets store eksistensielle spørsmål. Samtalen ledes av en filosof og en forteller, som sammen oppfordrer til undring, nysgjerrighet og refleksjon.

Filosofikafé på Kiellandsenteret er åpent for alle, enten du er 17 eller 80 år gammel - velkommen!

Du kan kjøpe eller bestille plassbilletter i programoversikten nedenfor.

Tema for hvert arrangement annonseres i programoversikten nedenfor.

En filosof og en forteller

Marianne Stenerud er fortellerkunstner på heltid og har samarbeidet med Sølvberget på flere ulike prosjekter tidligere. Hun turnerer også jevnlig med Den Kulturelle Skolesekken, Den Kulturelle Bæremeisen og Bokbåten.

Ingunaya Amundsen har lang erfaring med å igangsette og lede filosofiske samtaler og undringsmøter. Som universitetslektor ved UiS, har hun i tillegg til å undervise i filosofi, pedagogikk og etikk, forsket på estetiske og emosjonelle læringsprosesser med barn.

De to har jobbet sammen i en årrekke og står bak flere prosjekter som kombinerer filosofi og fortelling rettet mot både barn, skoleungdom og voksne.

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙