Hva leter du etter?
Foto: Anne Helen Robberstad

Fire dikt

Poesi for unge-deltakerne Elizabeth Parra Ganteaume og Silje Helen Heggholmen deler dikt de har jobbet med denne våren.

Poesi for unge møtes i Salongen på Kiellandsenteret én gang i måneden, og ledes av poeten Eleni Cay. Deltakerne tar med seg et dikt de har arbeidet med på egen hånd, og får tilbakemelding av gruppa i fellesskap. Målet er å skape et best mulig dikt på diktets egne premisser, og det er opp til forfatteren å godta eller forkaste de foreslåtte endringene. Slik blir poeten utfordret samtidig som integritet og særpreg ivaretas. Å arbeide med poesi på denne måten kan være inspirerende og fruktbart for ferske poeter – noe disse fire diktene er gode eksempler på.

Elizabeth Parra Ganteaume

Elizabeth kommer opprinnelig fra Venezuela, og har skrevet diktene "Busk" og "Scoophole" på henholdsvis norsk og engelsk.

Busk

Jeg har lyst til å tegne deg,

men jeg kan bare skrive.

Jeg vet ikke hva du heter,

men jeg ser at du har rikelig med hår;

lyst, mørkt, tørt.

Jeg ser deg gjennom vinduet, og spør meg:

når skal du komme til live?

– Kan du se meg?

Scoophole

One scoop of ice cream.

One scoop of my body.

Do you see it?

Do you feel what I feel?

A scoop of my hearth is gone.

Silje Helen Heggholmen

Silje Helen har skrevet og illustrert de haikuinspirerte diktene "Svane" og "Trær".

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙