Hva leter du etter?
Mrs. Dalloway av Virginia Woolf

Fordypningsoppgave om Mrs. Dalloway og modernismen

SPØRSMÅL: Hei! Jeg har lest Mrs. Dalloway (1925) av Virginia Woolf og ønsker å finne en annen bok å sammenligne denne med. Jeg vil gjerne ha med modernismen som tema, men jeg lurer også på om dere har noen forslag til problemstilling og bok som jeg kan sammenligne denne med.

SVAR: Hei og takk for spørsmål! Så spennende, Mrs. Dalloway, Woolf og modernismen er vel verdt å se nærmere på.

Vi tenker imidlertid ikke på «modernismen som tema»; du mener antakelig at du vil fokusere på modernistiske trekk i analysen av romanen, den særegne fortellermåten; «stream of consciousness» osv. Noe som er naturlig og viktig i en analyse av Mrs. Dalloway. Men den generelle historiske konteksten er også veldig viktig for boken. I denne artikkelen: https://www.xn--slvberget-l8a.no/Anbefalinger/Lesetips/Broelende-20-tall-eller-fortapt-generasjon/(language)/nor-NO kan du lese om 1920-tallet, og hvordan kulturen og litteraturen, også Mrs. Dalloway, preges av tiden etter 1. verdenskrig – av det traumet som rådet i lang tid etterpå.

Jeg har lyst til å foreslå en sammenlikning av Mrs. Dalloway og Kunsten å myrde (1935) av Cora Sandel. Denne novellen har ved første øyekast ikke så mye med 1. verdenskrig å gjøre, men hvis vi undersøker situasjonen den ble skrevet i, og ser på detaljer som navnene på karakterene i novellen – Germaine og Francine – ser vi at den kan dreie seg om nettopp dette. Her er en forskningsartikkel: https://www.idunn.no/tfk/2020/02/_kven_drap_germaine som tolker Kunsten å myrde slik, og som kan brukes som sekundærlitteratur, eller bare som inspirasjonskilde. Du kan lese Kunsten å myrde på Nasjonalbibliotekets nettsider.

En mulig problemstilling kan være: «Hvordan reflekterer Mrs. Dalloway og Kunsten å myrde tiden etter 1. verdenskrig?». Tips: Sandels novelle har en original fortellermåte som kan være interessant å undersøke i en modernistisk kontekst, og det sentrale selvmordet i Kunsten å myrde kan leses i sammenheng med selvmordet i Mrs. Dalloway, og knyttes til større, samfunnsmessige og strukturelle utfordringer.

Det er selvsagt også en – kanskje enda mer fruktbar – mulighet å sammenlikne Mrs. Dalloway med en bok som reflekterer tiden etter 2. verdenskrig, eller et annet «kollektivt traume», som 22. juli. (Her er det en god del litteratur å velge i, og vi har flere nettsaker om bøker om 2. verdenskrig og 22. juli, som du kan finne ved å søke på nettidene våre.)

Eller du kan gå nærmere inn på selvmordtemaet og velge en ny bok, som Bok om sorg (fortellingen om Nils i skogen) (2018) av Maria Navarro Skaranger. Det kan også være interessant å lese Mrs. Dalloway i lys av Mrs. Ramsay og Til fyret (1927), som viderefører mange av de samme tankene. Og The Hours (1998), eller Timene, av Michael Cunningham, som tar utgangspunkt i Mrs. Dalloway og Virginia Woolfs liv, er også en opplagt bok å sammenlikne med – men som kan hende kan bli for opplagt.

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙