Hva leter du etter?
Sult av Knut Hamsun forside

Fordypningsoppgave om Sult og norrøn litteratur

SPØRSMÅL: "Hei! Kan dere hjelpe meg med norsk-oppgaven min?

Jeg skal ha en fagsamtale, hvor jeg skal lage min egen problemstilling på grunnlag av emnene mennesket, natur og samfunn, og vi skal sammenlikne to tekster fra ulike tidsepoker for å utforske dette emnet.

Jeg har valgt tekstene Sagaen om Ravnkjell Frøysgode og Sult av Knut Hamsun. Jeg har valgt å fokusere på temaene mennesket og samfunnet. Hva slags problemstilling kan jeg bruke som sammenlikner tekstene godt?"

SVAR: Hei, og takk for spørsmål!

Du har virkelig valgt et originalt prosjekt! Jeg tror ikke det er mange som har drøftet forholdet mellom disse to tekstene.

Begge verkene har sterke hovedpersoner som er tett innvevd i samfunnet de lever i. Islendingesagaene foregår i et samfunn med en nokså svak statsmakt, hvor relasjonene mellom slekter og personer i stedet betyr alt. Hovedpersonen i Sult befinner seg i et urbant miljø, og verken familien hans eller fortiden hans spiller noen rolle i teksten.

En mulig problemstilling kan handle om hvilket miljø og hvilke sosiale koder som vises i de to bøkene, og hvordan hovedpersonene forholder seg til dem.

Lykke til med fagsamtalen!

Hilsen Åsmund, Sølvberget

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙