Hva leter du etter?
Flyktninger i Algerie

Hvor mange flyktninger er det i verden?

Hva er det som forårsaker de største flyktningstrømmene i verden, hva har antallet flyktninger vært de siste årene og hvilket land har flest flyktninger?

Årsaken til flyktningestrømmer

Krig, konflikter, okkupasjon og det som følger med er det som forårsaker de største flyktningstrømmene. I følge Flyktninghjelpen og FN er Syria landet med flest flyktninger, med over 13 millioner, eksterne og interne flyktninger. Andre land med mange flyktninger er Colombia, Palestina, Afghanistan, Sør-Sudan, DR Kongo, Somalia, Jemen og Venezuela for å nevne noen. Mange av krisene er lite nevnt i mediene. I alle disse landene er det først og fremst krig og konflikt som er bakgrunnen for de store flyktningestrømmene.

Antall flyktninger i verden

I følge Flyktninghjelpen og UNHCR sine tall var det totalt ca 82,4 millioner flyktninger i verden i 2020. Det er det høyeste tallet som noen gang er registrert FN.

Tallet for hvor mange flyktninger det er i verden avhenger litt av hvem man teller og hvem som teller. Det er vanlig å operere med ulike grupper av flyktninger. En skiller gjerne mellom eksterne og interne flyktninger. FN har også skilt mellom de som er under UNHCR sitt mandat, og de som ikke er under FNs beskyttelse. Migranter og mange økonomiske flyktninger blir ikke regnet med, men det kan selvfølgelig være vanskelig å skille mellom årsaker til å flykte, ofte kan de være sammensatte. 

I 2020 var 48 millioner flyktninger i eget land, over 26 millioner var flyktninger på tvers av grenser og det var 4,1 millioner asylsøkere. Les mer i rapporten Global Trends 2020. Flere tall om flyktninger finner du på UNHCR sin statistikk portal.

Migranter og økonomiske flyktninger

I tallene ovenfor er det ikke inkludert migrasjon. Mennesker som flytter eller flykter på grunn av arbeid, økonomi eller sosiale årsaker. I 2020 var antallet immigranter på verdensbasis estimert til over 280 millioner av FN, i 2000 var tallet cirka 174,5 millioner. I tallene fra FN kan du lese om migrasjonstrendene de siste 20 årene. Les også mer om migranter og migrasjon i Hvor hender det?

Det kan være litt uklart hva som er en flyktning, hvilken type flyktning det er snakk om og hvem som er migranter. Betydningen for hvilken begreper en bruker kan være viktig i statistisk og juridisk sammenheng.

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙