Hva leter du etter?
Bilde fra den oransje revolusjonen i Ukraina (Wikimedia Commons)

Hvor mange land i verden har ytringsfrihet?

Finnes det en oversikt over hvor mange og hvilke land som har ytringsfrihet?

Ytringsfrihet

Hvis vi skal si noe om hvilke land som har ytringsfrihet, bør vi først bestemme hva vi mener med ytringsfrihet. Et godt utgangspunkt kan være den Internasjonale deklarasjonen om menneskerettigheter. Alt fra artikkel 18 til 21 kan knyttes til ytringsfrihet, men artikkel 19 er kanskje det som er nærmest kjernen i det vi forstår med ytringsfrihet.

Artikkel 19: Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser.

Hvilke land har ytringsfrihet?

Så må vi finne en måte å kategorisere land alt etter om de har ytringsfrihet eller ikke. Konvensjonen om sivile og politiske rettigheter skal sikre innbyggernes grunnleggende sivile og politiske rettigheter, som retten til ytringsfrihet og valgfrihet. 167 land har ratifisert, eller skrevet under, på denne konvensjonen. Det betyr ikke at alle disse landene har ytringsfrihet. Det er heller ikke nødvendigvis bare myndighetene og stater som legger begrensninger på ytringsfrihet. Militante aktører, trusler, utdanning og økonomiske forhold kan også ha innflytelse på ytringsfrihetens kår. 

Å måle ytringsfrihet på tvers av land blir vanskelig, men det finnes to anerkjente internasjonale organisasjoner som prøver å rangere land etter pressefrihet. Det blir kanskje det nærmeste vi kommer et konkrete mål for ytringsfrihet. Nedenfor finner du lenker til tabeller fra Freedom House og Reporters Without Borders.

Freedomhouse har også andre rangeringer som kan være aktuelle:

Lese- og skriveferdigheter

Hvis en leser artikkel 19 så står det også at enhver har rett til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel.

Det er ikke mange som er opptatt av dette når de snakker om ytringsfrihet, men det betyr at grunnleggende skrive og leseferdigheter samt tilgang til uttrykksmidler er grunnleggende for enhvers rett til å ytre seg og være informert. For store deler av verden er dette på ingen måte en selvfølge. I 2012 var det over 123 millioner ungdommer som manglet grunnleggende lese- og skriveferdigheter, og over 781 millioner voksne.

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙