Hva leter du etter?
Fra omslaget til Min skyld av Abid Raja

Særemne om Abid og Abida Rajas bøker

SPØRSMÅL: "Hei, jeg har fått særemneoppgave der jeg må sammenligne to bøker som jeg har lest.

Da har jeg valgt bøkene Min skyld av Abid Raja og Frihetens øyeblikk av Abida Raja. Det jeg sitter fast med er at jeg ikke vet hva slags tema jeg bør skrive om, fordi det er så mange temaer. Problemstillingen jeg har valgt er «Hvordan kan en kulturell oppvekst påvirke begge kjønn?».

Jeg vet ikke om det er det riktigste, men jeg finner ikke noe forslag. Jeg vil vise frem at de begge har hatt en tøff barndom, hvor de måtte leve mellom to kulturer: sin egen og den norske kulturen. Hvordan de fant kjærlighet og hvordan det gikk."

SVAR: Hei, og takk for spørsmål!

Hvis det er en norskoppgave du skal skrive, er det viktig at du først og fremst tenker på bøkene som litteratur. Hvis ikke, kan det fort bli mest til en samfunnsfagoppgave som drøfter problemene, mer enn en oppgave om hvordan tekstene er oppbygd.

Begge bøkene er selvbiografier. En mulig variant er å se på hvordan bøkene forholder seg til typiske sjangerkjennetegn for biografi.

Begge bøkene handler også om hovedpersonens livskamp. Dette kjenner vi jo igjen fra romaner også, hvor hovedpersonen ofte har et problem som må løses, en hindring som står i veien. Hvordan skildres kreftene som virker i hovedpersonenes liv i disse to bøkene? Hvem/hva er "medhjelpere" for hovedpersonen, og hva er motkreftene? Hvilke mål er det hovedpersonene prøver å oppnå? Hvordan bygger bøkene opp spenning? Hvordan forandrer hovedpersonene seg underveis? Dette blir med andre ord en oppgave hvor du ser på dramaturgiske virkemidler i bøkene, for også biografier bør ha dette for å engasjere leseren.

Lykke til med fordypningsoppgaven!

Hilsen

Åsmund, Sølvberget

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙