Hva leter du etter?
Skuespiller Liv Gulbrandsen på scenen under forestillingen "Hold kjeft, det er Ibsen" på Kapittel 23.

Tema for Kapittel 24 er klart

Neste Kapittel arrangeres fra 18. - 22. september 2024, og nå er temaet klart. Over fem dager med litteratur, debatt, film og fest skal vi utforske begrepet FAMILIE.

Fullstendig program lanseres over sommeren, men allerede nå kan du sikre deg festivalpass og gavekort til Kapittel 24. Kapittel har et begrenset antall festivalpass tilgjengelig, og ble utsolgt for festivalpass i 2023.

Kjøp festivalpass til Kapittel 24 her

Begrep med sprengkraft

Familie er et nært, og for mange kjært begrep, som samtidig kan bære i seg mye svik og smerte, savn og sorg. Og familien kan både være et vern mot, men også en årsak til, ulike former for utenforskap. Denne dobbeltheten rommer en sprengkraft som har gjort familie til et gjennomgangstema i litteraturhistorien. Helt siden Ødipus drepte sin far og giftet seg med sin egen mor, har forfattere skrevet om hat og kjærlighet i familien.

Familie før og nå

Samtidig er familie også et politisk begrep, som virker inn på fordelingen av makt, frihet, privilegier, plikt og ansvar. For familiens utvikling og samfunnsutviklingen henger tett sammen. Industrialisering og modernisering av samfunnet har endret familiens oppgaver, og utfordret og utvidet det tradisjonelle familiebegrepet.

Hvor mye har familie å si for hvem vi blir, hvilke muligheter vi får og hvilke valg vi tar? Hva er egentlig en familie i dag, og hvordan har vårt syn på familie påvirket litteraturen og ytringsfriheten før og nå? Kan en fornyet forståelse av familien bidra til et mer inkluderende samfunn? Det er spørsmål som vi ønsker å utforske på Kapittel 24.

Bildet viser Liv Gulbrandsen i forestillingen "Hold kjeft, det er Ibsen!" på Kapittel 2023, som handlet om hennes familie. Foto: Beata Budzkowska.

Billetter til Kapittel

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙