Hva leter du etter?
Utstnitt av forsiden av boken Fugletribunalet av Agnes Ravatn, hvor forfatterens navn og

Utenforskap som tema i Doppler og Fugletribunalet

SPØRSMÅL: "Hei! Jeg har bestemt meg for å skrive om Doppler av Erlend Loe og temaet outsidere.

Jeg kunne tenkt meg å sammenligne den med Fugletribunalet av Agnes Ravatn, men sliter med å finne en passende problemstilling. Vet ikke om dette er to bøker det passer å sammenligne, men det er en del likheter. Begge to handler om hovedpersoner som flykter fra storsamfunnet. Det handler jo også om forholdet mellom mennesket og natur, i Doppler hvordan hovedpersonen blir tiltrukket av skogen, mens hovedpersonen i Fugletribunalet finner ro i ensomheten. Kan dette være to bøker å ta utgangspunkt i? Evt hva er en passende problemstilling? Setter stor pris på svar."

SVAR: Hei, og takk for spørsmål! Det hølres ut som du er godt på vei. Store Norske Leksikon definerer utenforskap som manglende sosial tilknytning til samfunnet rundt. Uttrykket beskriver en situasjon der enkeltmennesker eller grupper av mennesker står utenfor samfunnet ellers, for eksempel der de ikke deltar i arbeidsliv eller tar utdanning, eller der de mangler språklig eller kulturell tilknytning til samfunnet ellers."

Utenforskap er altså noe annet enn ensomhet, det handler mer om å stå på siden av samfunnet. Jeg synes bøkene du har valgt kan egne seg godt for en oppgave om utenforskap. En problemstilling kan være: "Hvordan preger temaet utenforskap bøkene Fugletribunalet og Doppler"?

Det finnes flere innganger til en slik problemstilling. Hva har ført til utenforskapet for hovedpersonene? Er det ytre hendelser, personenes indre krefter eller en kombinasjon av dem som har ført til at personene lever på utsiden av samfunnet? Hva er de underliggende grunnene? Husk at oppgaven skal handle om bøkene som tekst, altså hvilke språklige virkemidler forfatterne bruker, og ikke være en "samfunnsfagoppgave" om temaet utenforskap.

Om du i løpet av analysen finner ut at utenforskap kanskje ikke er det dekkende ordet for temaet i begge bøkene, vil det bare styrke oppgaven din. Det er alltid vanskelig å vite akkurat hva temaet er i en bok før man har analysert den.

En annen problemstilling kan handle om hvordan forskjellene mellom by og land preger bøkene. Hva symboliserer det urbane og det landlige i de to bøkene? By = tvang og ufrihet, livet på landet = frihet og pusterom - eller kanskje er det ikke så enkelt?

Hvis du trenger en tredje kandidat til å skrive oppgave om utenforskap, vil jeg anbefale En begivenhetsrik uke i Glenn Johansens liv av Mari Kjos Hellum. Det er en morsom (!) bok om en selvmordskandidat som etter hvert godtar at han trives best på siden av samfunnet.

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙