Hva leter du etter?
Foto tatt i forbindelse med reportasje om Blacky-gjengen i Billedbladet NÅ. "Sannheten om Blacky-gjengen", Billedbladet NÅ nr. 40, 1958 (foto.arkivverket.no)

Fordypningsoppgave om ungdommers språk før og nå

SPØRSMÅL: "Hei. Jeg skal skrive særemne i norsk, og tenker at jeg ønsker å se på ungdomsspråket gjennom en lengre periode. For eksempel gjøre intervju av noen eldre (mormor), noen midt imellom og noen yngre, for å sammenligne og høre hvilke ord og utrykk de hadde/har i sin ungdom og å se på hva som påvirket dem (kanskje var det en spesiell tidsperiode historisk sett?) og hva som former disse ungdomsspråkene.

Men problemet mitt er at jeg ikke helt vet hvordan jeg skal få frem en problemstilling til dette, og lurer på om dere kanskje har noen gode tips på veien for meg? På forhånd tusen takk.

Hilsen Julie"

SVAR: Hei, og takk for spørsmålet!

Dette høres ut som en spennende oppgave å gjennomføre. Språket endrer seg hele tiden, men det er vanskelig å se fra dag til dag. I oppgaven din blir det lettere å trekke noen store linjer.

Jeg tror det er lurt å konsentrere seg om noen få områder av språket, og stille de samme spørsmålene til hver generasjon. Da får du et godt grunnlag for å skrive den ferdige teksten.

På forhånd bør du tenke ut hvilke deler av språket du vil snakke med dem om. På hvilke områder tror du det har forandret seg mest de siste 50-60 årene? Skriv ned en liste med ord og begreper som du vil at de skal "oversette" til sitt ungdomsspråk innen temaene du velger. Ikke velg for mange temaer. Her er noen eksempler:

  • Forholdet til autoriteter (hvordan henvendte dine foreldre og besteforeldre seg til læreren og til sine venners foreldre?)
  • Forholdet mellom kjærester (hvilke ord brukte foreldrene dine og besteforeldrene, og hva med din generasjon?)
  • Rus (besteforeldrene dine ble «snydens», foreldrene dine kanskje «dritings», hva med dagens ungdom?).

Samtidig er det lurt å gjøre dybdeintervjuer med hver av informantene hvor de får snakke fritt. Hvem/hva mener de selv påvirket språket de brukte i ungdommen?

Det kan være en idé at alle informantene er av samme kjønn. Hvis du for eksempel intervjuer tre kvinner, vil språkoppgaven din også kunne si noe om det å være kvinne før og nå. Språk forandrer verden, men verden forandrer også språk.

En problemstilling kan være «Hvordan har ungdommers språkbruk når det gjelder autoriteter, kjærlighet og rus forandret seg fra XXXX (årstall) til XXXX (årstall)?». Da har du snevret den godt inn, og i oppgaven kan du drøfte hvorfor du mener disse endringene har skjedd.

Jeg håper dette hjelper deg videre. Lykke til med fordypningsoppgaven!

-Åsmund, Sølvberget

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙