Hva leter du etter?
Med egne øyne av Arne Svingen og Christoffer Grav

Har du ikke bestemt deg for problemstilling?

Og når du endelig har bestemt deg for hva du skal skrive om, og du tror at livet vil gå videre og du er overbevist om at fordypningsoppgaven er innen rekkevidde, så kommer spørsmålet fra lærer, mor eller medelever: Hva er problemstillingen din?

Du har lest bøkene, bestemt deg for tema og tror at alt er i boks, men det er nå arbeidet gjenstår. Du må lese alle bøkene en gang til, for det er et konkret spørsmål du først må stille teksten, så skal du gå på jakt etter svar.

Her er noen forslag til problemstillinger du kan bruke til temaet du velger for særemnet/fordypningsoppgaven.

Analyse av forfatterskap

Velger du et forfatterskap, må du likevel bestemme deg for et hovedspørsmål du vil stille bøkene. Du kan ikke favne hele Ingvar Ambjørnsens forfatterskap og finne svar på alle spørsmål i fordypningsoppgaven (tidligere kalt særemne), du må begrense deg.

Eksempel på problemstilling til fordypningsoppgave i norsk:

 • Hvordan blir hovedkarakterene framstilt i bøkene om Elling?
 • Beskriv personskildring i Ingvar Ambjørnsens forfatterskap - og så velge tre bøker f.eks. en tittel fra begynnelsen av forfatterskapet, en ungdomsbok og en tittel fra bøkene om Elling og se på utvikling personene gjennomgår. Finner du likheter/ulikheter mellom bøkene, spiller miljøet noen rolle - natur/by, forholdet til foreldrene, kamerater, kjærester?
 • Hvem er heltene? Er de på med å forme hovedpersonens identitet?
 • Sammenlign personskildringene i Lars Saabye Christensens forfatterskap.
 • Hvordan er miljøet med på å påvirke personkarakterene i Lars Saabye Christensens forfatterskap?


Ekteskap

 • Hvordan skildres ekteskapskonflikten i romanene? Og velger du romaner fra forskjellige tidsepoker, vil du også kunne gi svar på om denne konflikten har endret seg over tid.


Musikk og identitet

 • Hvordan er de musikalske forbildene med på å forme hovedpersonenes identitet?
 • Hvordan påvirker musikken miljøet personene står i og valgene de tar?


Litteraturhistorisk periode

 • Hvordan framstilles realistiske trekk i ulike verk?
 • Pek på likhetstrekk og forskjeller mellom nyrealismen og realismen.
 • Hvordan framstilles modernismen - personkarakteristikk, miljø og skrivemåte, gjerne sammenligne med et postmoderne roman.
 • Sammenlign naturalistiske trekk i ulike verk.


Fantastisk litteratur

 • Hvordan framstilles samfunnsformer og styresett i bøkene?
 • Hvem styrer, hva er deres maktbasis, hvordan styrer de? Og eventuelt - hvilke farer og utviklinger advarer forfatterne mot?
 • Hvordan skildres personene? Hvilke trusler står de overfor? Bruk gjerne modeller fra analyse av eventyr - hvem gir personene fart, hvem er motstanderne, hva kjempes det om?


Science fiction

 • Hvordan framstilles den tekniske utviklingen?
 • Er den teknologiske utviklingen en velsignelse eller trussel?
 • Igjen - hvordan styres samfunnet - hvordan fordeles makten - kan dette peke mot forfatterens egen samtid?


Debutanten

 • Historisk perspektiv - velg førsteutgivelsen til ulike forfattere, f.eks. Liv Køltzow, Lars Saabye Christensen, og Carl Frode Tiller. Er det likheter og forskjeller mellom forfatternes debutverk?
 • Kjønn: Er det forskjeller mellom kvinnelige for mannlige debutanter?
 • Hvordan framstilles en samtid?
 • Ta utgangspunkt i tre debutanter samme høst - likhetstrekk/forskjeller?


Livet på vrangsiden

 • Hvordan skildres en psykisk lidelse?
 • Hvordan blir personen framstilt? Blir det framsatt forklaringer i teksten?
 • Hvordan viser språket sviktende virkelighetsforståelse?


Barne- og ungdomslitteratur

 • Historisk perspektiv: Har barne-/ungdomsboka endret seg, i så fall på hvilken måte?
 • Hvordan forholder bøkene seg til en samtid?
 • Hvordan skildres personene? Personskildringer - gir forfatteren klare føringer på hvordan man skal oppdra barn, hvilke normer og verdier som er viktige, hvordan opplever barnet miljøet og menneskene rundt seg?
 • Forholdet mellom fantasi og realisme i romanene. Sammenlign fantasivennene i bøkene - f.eks. Knerten, Karlsson på taket, Trollkrittet og Albert Åberg.


Romanen som sjanger

 • Historisk perspektiv - endrer romanen seg i form og innhold, hvilke temaer er aktuelle, har bruk av synsvinkel, fortellermåte endret seg?
 • Forholdet scene/referat, tid m.m. Hvor settes søkelyset, på enkeltmennesket eller kollektivet (altså gjengen/grupper av mennesker)?
 • Hvordan skildres miljøet som personkarakterene står i?


Forbrytelsen

 • Hvordan vil du karakterisere den kriminelle handlingen?
 • Hvilke lengsler, drømmer eller begjær blir hovedpersonen drevet av?
 • Hvilke konsekvenser får den for omgivelsene?
 • Hvor er søkelyset, på forbryter eller offer?
 • Og hvor ligger forfatterens sympati på forbryter, offer, institusjoner?


Jakten på kjærligheten

 • Hvordan skildrer mannlige og kvinnelige forfattere jakten på kjærligheten - forskjeller/likheter?
 • Historisk perspektiv - sammenlign nye og eldre titler. Hvordan framstilles den utkårede?
 • Hvordan kan jakten på den utkårede peke tilbake på hovedpersonen - han/hun som leiter etter den rette?
 • Styres forelskelsen av enkeltmennesket eller samfunnet?
Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙