Hva leter du etter?
Verdens fattigste land, Mogadishu

Hva er verdens fattigste land?

BNP pr. innbygger har vært det vanligste økonomiske tallet som blir brukt for å beregne hvordan den økonomiske situasjonen er i ulike stater, og for å rangere land etter hvilke land som er de fattigste. 

Bruttonasjonalproduktet (BNP) kan igjen justeres i forhold til valutaen i landene for å få mer sammenlignbare tall. Ikke nok med det, de ulike institusjonene som IMF, Verdensbanken og FN har ulike modeller og forskjellig data for sine beregninger. De kommer fram til ulike tall i sine tabeller.

Det finnes også andre økonomiske mål enn BNP som kanskje er vel så bra til å rangere land sin økonomi. Det kan for eksempel justeres for valuta eller bli tatt med inntekter fra investeringer (oljefondet) som ikke er inkludert i BNP.

Data som blir brukt er avhengig av ulike nasjonale institusjoner, som for eksempel de ulike statenes tilsvar til Statistisk sentralbyrå. Kvaliteten og metodene til disse institusjonene varierer svært mye, og mange land har mye økonomisk virksomhet som ikke blir registrert av myndighetene.

En sammenligning av økonomiske tall på tvers av grenser og kontinenter er med andre ord langt fra en presis vitenskap. Hva som er verdens fattigste land er et ganske enkelt spørsmål, men å gi et kort svar er ikke nødvendigvis så lett.

Verdens fattigste land i 2021

Tallene til både Verdensbanken og IMF viser at Burundi er verdens fattigste land. FN opererte med Somalia som fattigst (2019), som knapt har en formell økonomi og fungerende finansinstitusjoner. Å estimere økonomiske tall for land som Somalia er veldig vanskelig.

I følge FN hadde Somalia et BNP pr. Innb. på 105 US$ i 2019. Verdensbanken og IMF sine tall for Burundi er henholdsvis 274 US$ (2020) og 265(2021), til sammenligning er IMF sitt tall for Norge 81 995 US$ pr. år. Ifølge IMF hadde Sør-Sudan et BNP på 275 US$ pr. Innb. i 2019.

Verdenbanken 2020

Burundi 274 US$ pr. innb.
Somalia 309 US$ pr. innb.
Mosambik 449 US$ pr. innb.
Den sentralafrikanske republikk 477 US$ pr. innb.


BNP (PPP) pr. Innbygger

BNP blir et godt mål for å sammenligne mellom land hvis alle skulle ut å handle på det samme markedet. Men i Burundi får en litt mer for 262 US$ enn i Norge. Det kan en delvis justere for med å inkludere valuta og levekostnader i landene, dette målet kalles PPP - Kjøpekraftsparitet (Purchasing power parity). Ifølge Verdensbanken blir listen for 2020 slik:

Burundi 771 US$ pr. innb.
Somalia 875 US$ pr. innb.
Den sentralafrikanske republikk 980 US$ pr. innb.
Norge 63 198 US$ pr. innb.

Wikipedia: List of countries by GDP (PPP) per Capita

GNI pr. Innb.

Hvis ikke dette var nok opererer Verdensbanken også med noe de kaller GNI pr. innb. (Bruttonasjonalinntekt pr. år). Her blir også inntekter i form av renter, avkastning og overføringer (f.eks. oljefond, bistand) inkludert. Disse tallene kan også bli justert etter levekostnader. Dette skal reflektere gjennomsnitt inntekten til innbyggerne i landet. Etter disse beregningene kommer Burundi og Malawi nederst på listen til Verdensbanken i 2018.
GNI pr. Capita
GNI pr. Capita PPP
Wikipedia GNI pr. Capita

Menneskelig utvikling

Det er kanskje ikke alltid de økonomiske tallene som beskriver levekårene til menneskene i landet best, hvis det er derfor en ønsker å vite hvilket land som er det fattigste. FNs utviklingsprogram UNDP lanserer hvert år en rapport som kalles Human Development Report. Den tar også med forhold knyttet til sosiale forhold og helse. Rapporten inneholder en indeks som litt forenklet ofte blir presentert som en liste over beste, eller kanskje først og fremst de verste landene å bo i. I rapporten fra 2020 kommer Norge øverst, nederst finner en Niger, Den sentralafrikanske republikk og Tsjad.

Human Development Index
Human Development Statistics

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙