Hva leter du etter?

Hvorfor støtter Russland Assad i Syria?

Russland bomber opprørere i Syria, hvorfor gjør de det? Hvilke andre land støtter Assad-regimet?

Foruten Russland er Iran en viktige allierte for Assad-regimet, blant annet gjennom Hizbollah-geriljaen i Libanon. Kina har vært en mer tilbakeholden støttespiller for det eksisterende regimet. En oversikt over hvordan de viktigste landene stiller seg til konflikten i Syria finner du på disse sidene:
-RW: What do the US, Russia, Turkey and Iran want
-BBC: Where key countries stand

Russland og Syria

Russland og tidligere Sovjet har vært Syria sin støttespiller siden den kalde krigen. Stormakten sin eneste flåtebase i Middelhavet er i Syria, og Russland har vært Syria sin viktigste våpenleverandør. Syria har vært viktig for Russlands geopolitiske innflytelse i regionen, de ønsker fremdeles å spille en rolle som stormakt i Midtøsten. De ser gjerne på USA og Vesten, som støtter opposisjonen i Syria, som rivaler i dette spillet. Russland har hatt omfattende handelrelasjoner med Syria, og i motsetning til Vesten har de også økonomiske interesser i at Assad regimet beholder makten.

I september 2015 begynte Putin å støtte regimet direkte ved å bombe opprørsgrupper i landet. Det er litt uklart hvem som blir bombet og hva Putin ønsker å oppnå, foruten å styrke Assad sin posisjon både militært og i forhold til eventuelle forhandlinger med den vestlig støttede opposisjonen. Retorisk framstår det som om de er der for å rydde opp og ta et oppgjør med terrorister, og først og fremst IS. Men det rapporteres om at bombingen også er rettet mot vestlig støttede opprørsgrupper, og at det har vært store sivile tap dom en følge av bombingen.

Foreløpig har Putin sin popularitet i Russland vokst på grunn av bombingen. Det er liten tvil om strategien er også en del av et maktspill i forhold til Vesten. Med sin aktive militære tilstedeværelse i Syria ble det vanskelig for USA å støtte opposisjonen effektivt uten å komme i konflikt med russiske styrker.

Tidligere blokkerte Russland og Kina et vedtak i FN om å gripe inn med straffetiltak mot Syria:

Kina og Syria

Kina er tradisjonelt skeptisk til internasjonal innblanding i interne konflikter. Særlig når det stort sett er USA og Vesten som står i spissen for slik innblanding, og ofte fører til større innflytelse for USA og EU. Kina har også de siste årene økt sin handel med Syria, og fått større økonomiske interesser i landet.

Iran og Syria

Iran er, sammen med Russland, Syria sin viktigste støttespiller. Det er uklart i hvor stor grad de har bidratt militært. Iranske våpen finner veien til Syria og offiserer fra den Irans revolusjonsgarde har bistått den Syriske hæren. Det blir også rapportert om iranske frivillige og soldater som har har deltatt i kampene og blitt drept. Syria blir også støttet indirekte gjennom den Iransk støttede Hizbollah-geriljaen fra Libanon. 

Syria er en viktig alliert av Iran i den regionale maktkampen mellom de sunni-dominerte gulfstatene og sjiamuslimske Iran. Saudi-Arabia og de andre sunnimuslimske statene støtter opprørerne, mens Iran støtter Assad som tilhører en sjiamuslimsk sekt (Alawittene).

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙