Hva leter du etter?

Imperialismen og Etiopia

Når var imperialismen i Etiopia og hvordan merket man den? Etiopia ble vel ikke kolonisert? Hvorfor ikke?

Etiopia og kolonimaktene

En snakker gjerne om en imperialistisk epoke i verden fra omkring 1870 til midten av nittenhundretallet. Etiopia og Liberia var de eneste afrikanske landene som ikke ble kolonisert i denne perioden, men imperialismen satte likevel sitt preg på Etiopia. De var involvert i kriger både mot, og i allianse med, ulike kolonimakter. De hadde handels-, politisk- og kulturell kontakt med ulike europeiske makter.

Etiopia var okkupert av Italia fra 1935 til 1942. En okkupasjon som gjerne sees i sammenheng med 2. verdenskrig.

Etiopia klarte å slå tilbake Italia sine tidligste koloniseringsforsøk (1896). De fikk våpen og støtte fra europeiske land som Frankrike og Russland. Resultatet av krigene var at Italia anerkjente Etiopia sin rett til å være eget land, men kystområdet langs Rødehavet, Eritrea, fortsatt ble en italiensk koloni.

Den etiopiske lederen Menelik II var en flink diplomat. Han klarte med en kombinasjon av allianser, og å spille de europeiske stormaktene opp mot hverandre, å sørge for at Etiopia fikk beholde sin selvstendighet. I 1923 ble Etiopia medlem av Folkeforbundet, det som nå er FN.

Du finner mer informasjon om Etiopia sin historie og hvorfor de ikke ble kolonisert i lenkene til venstre.

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙