Hva leter du etter?

Kolonier i dag?

Finnes det fortsatt kolonier i verden i dag, og hvorfor er de ikke blitt selvstendige? 

Det er knapt med ordinære kolonier i verden i dag. Det er noen små områder som er rester fra kolonitiden, i tillegg er det områder som er okkupert som vi kanskje kan kalle for kolonier, og det finnes territorium som har mer eller mindre sterke frigjøringsbevegelser. Årsaken til at de finnes er ganske forskjellige.

Områder uten selvstyre

Det er noen små områder som fremdeles kanskje kan kalles for kolonier, eller territorium uten selvstyre. FN opererer med denne listen: Non-self-Governing Territories. 

Stort sett er dette små øysamfunn og mange av dem har ikke utpregede ambisjoner om uavhengighet, men de fleste av områdene har omfattende indre selvstyre. En kan vanskelig si at de blir utbyttet, eller befolkningen undertrykket, på den måten vi forbinder med kolonialisme. Holdningene i områdene i forhold til uavhengighet varierer mye, det gjør også graden av selvstyre for de politisk og administrative systemene.

I denne artikkelen fra Wikipedia finner du mer informasjon om de ulike områdene: Wikipedia: List of non-self-governing Territories

Områdene som det er snakk om ovenfor er rester fra det vi kaller kolonitiden, og vestlige land sine kolonier. Årsaken til at de ikke er blitt uavhengige er for mange av dem at det er små isolerte samfunn som ikke har hatt sterke krav om selvstendighet.

Okkuperte områder

Men det finnes også områder som er okkupert. Som på et vis ligner mer på koloniseringen vi kjenner fra kolonitiden, selv om bakgrunnen og årsakene til okkupasjonen er en helt annen. Palestina er kanskje det som mest minner om en koloni. Israel lager bosetningsområder inne på det som er anerkjent palestinsk område. Andre slike okkuperte områder er for eksempel Tibet, og Vest-Sahara. I tillegg finnes det innenfor enkelte stater sine grenser regionale bevegelser som kjemper for uavhengighet eller selvstendighet, for eksempel Skottland og Catalonia.

For å forstå årsakene til at disse områdene er okkupert, må du lese om hvert tilfelle. Se lenkene under for mer informasjon, og les også svaret om imperialisme i dag.

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙