Hva leter du etter?

Kvinnesyn og likestilling i islam og kristendom

Spørsmål om oppgave: "Jeg har fått i oppgave å sammenligne synet på kvinner i islam med kvinnesynet i kristendommen. Lurte på om du kunne finne noen informasjon om dette?"

Kvinnesyn i de ulike religionene

Kvinner og religion kan være et omstridt tema, og alle kilder både trykt og på nett bør behandles slik. En vil finne svært forskjellige fortolkninger av både skrift og praksis. Synet på kvinner i islam og kristendom har endret seg opp gjennom historien, og er forskjellig innenfor ulike religiøse miljøer og retninger. Det er ulike fortolkninger av både koranen og bibelen, og ikke minst er kulturen og samfunnet ellers viktig for hvordan en ”bruker” religionen. Kvinners rolle på landsbygda i Pakistan kan for eksempel være svært ulik det en kan finne i Istanbul. På nettsidene nedenfor finner du mer informasjon om kjønnsroller og kvinnesyn i ulike religioner.

Lenker til mer informasjon:

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙