Hva leter du etter?

Urbanisering i verden

Hvor mange bor i byer, og hvor mange i slum. Hvorfor bor de der, og hva kjennetegner livet i slummen? 

Hvor mange i verden bor i byer?

Over halvparten av verdensbefolkning har fra omtrent 2008 bodd i urbane områder. I følge statistikk fra Verdensbanken bor 54 % av verdens befolkning i byer i 2015. Det er omtrent 3,7 milliarder mennesker. I 2050 forventer en at 66 % av befolkningen er bosatt i byer, det blir over 6,2 milliarder mennesker.

Urbanisering

Byenes vekst er uløselig knyttet til industrialisering, modernisering og økonomisk vekst. Både som et resultat og, stort sett, som et lokomotiv for videre vekst og modernisering av samfunn og økonomi. Effektivisering av næringer knyttet til landsbygda og økt internasjonal handel fører til at behovet for arbeidskraft på landsbygda har blitt mindre. Det oppstår et overskudd av arbeidskraft som tidligere produserte råvarene til det mest grunnleggende for samfunns eksistens; mat og klær. Andre næringer oppstår i byer drevet av teknologi, kultur og økt handel (se svar på urbanisering i India).

Men samtidig som byene framstår som et tegn på økonomisk vekst, er det også store utfordringer med byenes vekst, særlig for over en milliarder mennesker som bor i det som karakteriseres som slumområder. Byene vokser med ekspressfart i Asia og Afrika, her har en ikke mulighet til å bygge ut byenes infrastruktur med vann, strøm og andre tjenester like raskt. Bygninger blir satt opp raskt og uten planlegging. Andre deler av byene kan være preget av overflod, og få plasser blir forskjellene mellom rike og fattige så tydelige. Det illustreres godt med at en av næringene i noen av de største byene i fattige land er å livnære seg på avfallshaugene som disse byene produserer.

Hvor mange bor i slumområder?

Urbaniseringen i store deler av verden ser ganske annerledes ut enn i Norge. Mange flytter gjerne til byer av lignende årsaker som i Norge. Samfunnsutviklingen fører blant annet til at det er større mulighet til å få jobb, tjene penger og få en utdannelse i byene. I de fattigste landene har gjerne de som flytter til byene ingen eller få eiendeler og landet har ikke noen form for offentlige sikkerhetsnett. Fattige land klarer ikke å bygge ut byen med boliger og infrastruktur, som vann, kloakk og elektrisitet, like fort som behovene oppstår når mange flytter. Svært mange ender opp med å bo i slumområder. Klyngene med hus eller skur oppstår og vokser uten regulering og planlegging i områder som kan være utsatt for flom, jordskred eller andre farer naturen har å by på.

I enkelte byer i utviklingsland kan over 50 % av innbyggerne bo i slumområder, og de lever under svært dårlige forhold. I Afrika sør for Sahara blir det anslått at omtrent 200 millioner mennesker som bor i det vi kan kalle slum. Det er 61,7 % av den urbane befolkningen. En anslår at det bodde ca. 1 milliard mennesker i slum i 2012, i forhold til 650 millioner i 1990. Tallene viser at slumtilværelse er virkeligheten for en stor del av verdensbefolkning, ikke noen få. Det er langt flere som bor i slumområder enn i Europa (0,7 milliarder).

UN Habitat er en FN-organisasjon som skal hjelpe byene å håndtere problemer som urbaniseringen byr på. De samarbeider med myndigheter og sivile organisasjoner for å sikre trygge og akseptable boliger for alle og unngå helsefarlige omgivelser i byene. Målet deres er blant annet byer uten slum og byer som bidrar mindre til forurensning og utslipp av klimagasser.


Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙