Hva leter du etter?
Krigen har intet kvinnelig ansikt av Svetlana Aleksijevitsj forside

Fordypningsoppgave i norsk om kvinner under andre verdenskrig

SPØRSMÅL: "Hei! Jeg går siste året mitt på Kongshaug musikkgymnas og skal skrive særemne i norsk.

Jeg har valgt bøkene Norske kvinner i krig; 1939-1945 av Mari Jonassen, og Krigen har intet kvinnelig ansikt av Svetlana Aleksijevitsj. Jeg har valgt problemstillingen «hva var kvinnenes rolle under 2. verdenskrig, og hvordan påvirket krigen deres liv, samfunnsroller og kamp for likestilling?». Jeg lurer på om du har noen tips til hvordan jeg skal sammenligne, og en lur måte å introdusere begge bøkene på? :-) "

SVAR: Hei, og takk for spørsmål!

Emnet er veldig spennende! Men siden dette er en norskfaglig oppgave, må du passe på at den får et norskfaglig fokus, og ikke bare blir en generell undersøkelse av kvinners rolle osv. under 2.verdenskrig. Jeg ville fått dette inn allerede i problemstillingen – at du skriver den litt om, slik at det blir tydelig at du skal svare på problemstillingen ut ifra hvordan temaet blir fremstilt i litteraturen.

Det er jo snakk om to sakprosabøker, men Svetlana Aleksijevitsjs’ bok er svært litterær og er skrevet på en særegen måte, ved at hun lar kvinnene komme til orde og selv trer helt i bakgrunnen som intervjuer og forteller.

Jeg har ikke lest den andre boka, som også er basert på intervjuer, men som jeg går ut ifra at er en mer tradisjonell sakprosabok. For å introdusere og sammenlikne bøkene ville jeg derfor tatt utgangspunkt i de like og ulike måtene å fremstille temaet på, og her kan du for eksempel undersøke og sammenlikne kildene.

Mens Aleksijevitsjs metode er basert på personlige møter med tidsvitner som hun lar snakke, er Jonassens framgangsmåte annerledes, i og med at hun baserer seg på eldre intervjuer fra arkiver. For eksempel: Hva skjer, hvordan oppfatter leseren historien, når den så å si ufiltrert får tilgang til kvinnenes egne stemmer, slik den får i Krigen har intet kvinnelig ansikt? Kontra: Hvordan virker fortellingene om kvinnene under 2.verdenskrig på leseren i Marit Jonassens bok, hvor hun som forfatter kommenterer og går inn for å sette kvinnenes fortellinger inn i en øvrig kontekst?

Lykke til med oppgaven!

Vennlig hilsen Hild

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙