Hva leter du etter?
Søstre av Mariangela De Fiore

Fordypningsoppgave om 22. juli

SPØRSMÅL: "Hei, jeg skal skrive en fordypningsoppgave om temaet 22. juli. Jeg har valgt bøkene Søstre: Min historie etter Utøya og Aldri tie, aldri glemme. Men jeg vet ikke hvilken problemstilling jeg skal ha. I tillegg må jeg ha en sekundærlitteratur som kan knyttes til begge bøkene."

SVAR: Hei, og takk for spørsmål!

En fordypningsoppgave blir best hvis den sammenligner bøker som har noe felles som du vil se nærmere på. Bøkene du har tenkt å skrive om handler begge om 22. juli-angrepene, men jeg lurer på om du skal bytte ut en av dem likevel.

Søstre: Min historie etter Utøya er en personlig fortelling om det å leve videre etter Utøya, og det å leve med savnet etter søsteren sin. Aldri tie, aldri glemme er en samling artikler om 22. juli, med mange ulike forfattere, og da er det vanskelig å peke på typiske trekk i teksten - det vil variere fra artikkel til artikkel siden de har ulike forfattere.

Hvis jeg var deg, ville jeg funnet en annen bok å sammenligne med Søstre: Min historie etter Utøya. For eksempel kan du bruke Hold meg til jeg sovner: et liv i skyggene av 22. juli" av Lara Rashid. Den har en lignende bakgrunn som Søstre: Min historie etter Utøya: Det er en personlig beretning om det å leve videre etter at et søsken mister livet på Utøya. Da blir det enklere å skrive en fordypningsoppgave enn hvis du skal ta for deg en samling artikler av mange forskjellige forfattere, som Aldri tie, aldri glemme er et eksempel på.

En problemstilling kan være: Hva er forskjeller og likheter mellom fortellerstemmene i Søstre: Min historie etter Utøya og Hold meg til jeg sovner : et liv i skyggene av 22. juli? Da kan du gå tett på alt som har med språket i de to bøkene å gjøre. Jeg vil tro det er nok å skrive om der (korte/lange setninger, metaforer, dialoger/scener, kronologi, personskildringer, bruken av "jeg" i teksten osv.).

Bøkene jeg nevner er biografier (biografi= "livstegning") som handler både om forfatteren og om en søster som ikke lever lenger. Her er sekundærlitteratur om biografier som du kan bruke. Biblioteket ditt kan hjelpe deg med å skaffe bøkene:

  • https://snl.no/selvbiografi
  • Dobbeltkontrakten: en æstetisk nydannelse (bok av Poul Behrendt)
  • Selvskrevet: om selvframstilling i litteraturen (bok av Arne Melberg)

Jeg håper dette hjelper deg videre. Lykke til med fordypningsoppgaven!

Mer om fordypningsoppgaven

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙