Hva leter du etter?
Gjengangere av Henrik Ibsen

Fordypningsoppgave om Jakob Arvola og Henrik Ibsen

SPØRSMÅL: "Hei, jeg har valget å sammenligne to bøker: Gjengangere av Henrik Ibsen og novellen Hele folket i arbeid av Jakob Arvola (fra boken Jeg vet hva du driver med).

Jeg er litt usikker på problemstillingen, men jeg tror at jeg velger: Hvordan blir herr Alving og Jonas beskrevet, hvilke hemmeligheter er det de skjuler, og hvorfor må det holdes skjult?

Men jeg sliter med å skrive handlingsreferat om Hele folket i arbeid, og å skrive om hvilke hemmeligheter som blir skjult. Hvis jeg får tips til å skrive, takk!"

SVAR: Hei, og takk for spørsmålet!

Hele folket i arbeid er en novelle som foregår både i fortid og nåtid. Når du skal skrive et handlingsreferat av denne, trenger det ikke være langt. Du bør presentere personene i novellen, og hva som er de viktigste hendelsene i fortiden og i nåtidsdelen av novellen: Møtet i skogen i begynnelsen, og den avsluttende begravelsen.

Jeg synes du har kommet fram til en to gode problemstillinger, og det kan være lurt å velge én av dem:

  • «Hvilke hemmeligheter skjules i Hele folket i arbeid og Gjengangere, og hvorfor må det holdes skjult?». Hemmeligheter er en stor del av begge tekstene. Når du analyserer tekstene med denne problemstilling som utgangspunkt, kan du se på hvilke litterære virkemidler forfatterne bruker for å holde på spenningen rundt disse hemmelighetene. For begge tekstene er hemmelighetene sentralt for selve temaet i novellen og skuespillet. Det kan du også si noe om i analysen din.
  • Eller du kan bruke problemstillingen «Hvordan blir herr Alving og Jonas skildret i Hele folket i arbeid og Gjengangere?». Herr Alving er død i det Gjengangere begynner, hvis du sikter til Osvalds far. Måten vi som lesere får et inntrykk av ham, er veldig forskjellig fra hvordan Jonas i Jakob Arvolas novelle skildres: Jonas’ bror er den som skildrer ham for oss.

Jeg håper dette hjelper deg videre. Lykke til med fordypningsoppgaven!

Åsmund, Sølvberget

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙