Globale spørsmål og svar

Årsaker til 2. verdenskrig

5. jun. 2022

Årsaker til andre verdenskrig

29. mai 2022

Utfordringer for demokratiet

29. mai 2022

Imperialisme og kolonialisme

Krigen i Ukraina

6. jun. 2022

Bakgrunnen for konflikten i Ukraina?

29. mai 2022

Kvinnesyn og likestilling i islam og kristendom

12. jun. 2022

Hvilket land i verden bryter menneskerettighetene mest?

15. jun. 2021

Koloniseringen av Afrika

Verdens fattigste land, Mogadishu

13. jun. 2022

Hva er verdens fattigste land?

26. jun. 2022

Hva er de viktigste bruddene på menneskerettighetene?

22. jun. 2022

Globalisering

Hvorfor ble India kolonisert

27. jun. 2022

Hvorfor ble India kolonisert?

28. jun. 2022

Slavehandel i Afrika

29. jun. 2022

Hvordan redusere fattigdom?

21. jun. 2022

Europeernes oversjøiske kulturmøter

20. nov. 2018

Hvorfor og hvordan ble Sør-Afrika kolonisert?

17. jun. 2021

Kvinner og rettigheter i muslimske samfunn

Grønt er mer likestilling, rødt mindre likestilling: CC

28. jun. 2022

Hvilke land i verden har mest og minst likestilling?

29. jun. 2022

Hvilke områder ble kolonisert?

29. jun. 2022

Hva er verdens rikeste land?

1. aug. 2022

Imperialismen som en av årsakene til første verdenskrig?

10. aug. 2022

Hvordan definere ulike typer konflikter og kriger?

12. jan. 2018

Koloniseringen av Kongo

Palestina 1948

11. aug. 2022

Hvorfor er det konflikt i Midtøsten?

29. aug. 2022

Sosiale medier og demokrati

29. aug. 2022

Hvor mange dør av sult hvert år?

30. aug. 2022

India som koloni

Bilder av ulike kriger

30. aug. 2022

Hvorfor blir det krig?

30. aug. 2022

Hva er rasisme, fremmedfrykt og diskriminering?

Bilde fra Vietnamkrigen

17. aug. 2022

Vietnamkrigen

30. aug. 2022

Krigen i Syria?

5. sep. 2022

Hva var de viktigste drivkreftene for koloniseringen av Afrika?

5. sep. 2022

Globale miljøproblemer og klimaendringer

7. sep. 2022

Borgerkrig i Jemen

7. sep. 2022

Konflikten mellom sunni- og sjiamuslimer i Irak?

7. sep. 2022

Hvorfor er noen land fattige?

8. sep. 2022

Avkolonisering

8. sep. 2022

Hellige skrifter i verdensreligionene

8. sep. 2022

Koreakrigen

26. okt. 2017

Internasjonal handel

FNs logo

12. sep. 2022

Hvor mange land er medlemmer av FN?

13. sep. 2022

Avkolonisering i India

13. sep. 2022

Hva er urbanisering

13. sep. 2022

Hvorfor var det krig i Afghanistan?

13. sep. 2022

Undertrykking av aboriginere

13. sep. 2022

Urbanisering i verden

13. sep. 2022

Konflikten mellom Nord-Korea og Sør-Korea

14. sep. 2022

Hva var drivkreftene bak imperialismen?

14. sep. 2022

Koloniseringen av Asia

16. sep. 2022

Konflikten i Colombia

15. sep. 2022

Verdenshandel og globalisering

15. sep. 2022

Kina som koloni

16. des. 2009

Hvor mye klimagass slippes ut i verden hvert år?

Mobutu Sese Seko, en av verdens mest korrupte statsledere.

21. apr. 2017

Hva er verdens mest korrupte land?

Slavehandel

19. nov. 2020

Hva var prisen på en slave?

31. mai 2018

Hva er internasjonale sanksjoner?

Personer på traktor

29. jun. 2009

Befolkningsvekst, befolkningsforhold og befolkningsutvikling?

Laster...

An unhandled exception has occurred, see browser dev tools for details. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙