Hva leter du etter?
Yt etter evne få etter behov av Olaug Nilssen

Fordypningsoppgave om Yt etter evne, få etter behov av Olaug Nilssen

SPØRSMÅL: "Hei! Jeg har sett på videoene deres på YouTube om fordypningsemne, og de er veldig lærerike. Faktisk drømmer jeg litt om å bli bibliotekar selv, så jeg skulle ønske jeg var så smart og dyktig som Sofie som er i videoene. Jeg har to spørsmål:

1. Jeg lurte bare på om dere har tips til et tema/problemstilling som kan passe til boka Yt etter evne få etter behov av Olaug Nilssen. Antar at det kan være aktuelt med noe som funksjonshemming, kampen mot systemet eller familiekonflikt? Hvordan kan en eventuell problemstilling om dette høres ut/formuleres?

2. Kunne for eksempel satt Yt etter evne få etter behov opp mot den andre boka hennes Tung tids tale og snakket om forskjellen på de to bøkene? Vet du ellers om noen andre bøker som går inn på temaet funksjonshemming eller pårørendesituasjonen? (kan være lesetips uavhengig av oppgaven fordi jeg generelt ser etter flere bøker med funksjonshemmede karakterer)"

SVAR: Hei, og takk for spørsmål!

Så hyggelig at du har hatt nytte av videoene våre med Sofie, og drømmer om å bli bibliotekar!

1. Hvis du skal undersøke Yt etter evne, få etter behov, er alt det du nevner aktuelt. Romanen handler om det å være pårørende til et barn med funksjonshemming, og om de utfordringene en slik situasjon innebærer – både kampen mot «systemet» og familiekonflikter.

Yt etter evne, få etter behov viser kanskje først og fremst hvilken enorm belastning det er å ha omsorgen for en person med alvorlig autisme, og at dette er en oppgave ingen kan greie alene. Slik problematiseres denne på mange måter umulige situasjonen, og kanskje oppgaven og problemstillingen din kan dreie seg om dette?

For eksempel kan du spørre: «Hvordan framstilles pårørendesituasjonen i Yt etter evne, få etter behov?» Og/eller: «Hvordan setter romanen problemer under debatt?»

2. Ja, det kan være interessant å sammenlikne Yt etter evne, få etter behov med Tung tids tale. Selv om bøkene mer eller mindre handler om det samme, er de svært ulike. Yt etter evne viser fram situasjonen basert på samhandlingen mellom ulike typer og karakterer og roller, og går aldri dypt inn i de psykologiske aspektene ved erfaringen.

Mens Tung tids tale gjør nettopp dette, og derfor er en mye tyngre og "vondere" bok å lese. For eksempel sier Nilssen i intervjuer at det er et poeng at de menneskene som befinner seg i den vanskelige pårørendesituasjonen skal orke å lese Yt etter evne, at den skal være "lett" og tilgjengelig. 

Olaug Nilssen fikk Fritt ords ærespris i fjor, sammen med Jan Grue og Bjørn Hatterud, fordi disse tre forfatterne har satt ord på hvordan det er å leve med funksjonshemming, eller som pårørende av et menneske med funksjonshemming. Grues og Hatteruds bøker er også svært interessante og jeg kan anbefale deg å lese dem i forbindelse med oppgaven. Her får vi fortellinger om hvordan det er å leve med sårbare kropper, om hvilke praktiske og mentale utfordringer mennesker med funksjonshemming møter.

Ellers kan du ta en kikk på forfatterskapet til Thorvald Steen, eventuelt lese samtaleboken med ham og Mette Karlsvik - Samme tid, neste uke (2021), hvor Steen reflekterer over viktige og eksistensielle spørsmål knyttet til det å være funksjonshemmet. 

Lykke til med fordypningsoppgaven!

Vennlig hilsen Hild

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙