Hva leter du etter?

Fordypningsoppgave om boka og filmen Hva vil folk si

SPØRSMÅL: "Hei. Jeg er en avgangselev på videregående som skal skrive en fordypningsoppgave i norsk. Jeg har valgt boken Hva vil folk si av Iram Haq og selve filmen Hva vil folk si av Hilde Hagerup.

Det vil si at jeg skal snakke om adapsjon fra bok til film. Jeg skal også forklare på hvilken måte det er knyttet opp til realismen.

Jeg har valgt at problemstillingen min skal være: «På hvilken måte berører Hva vil folk si integreringsutfordringen mellom majoritet og minoritet?»

Jeg er veldig usikker på hvordan jeg skal knytte opp problemstillingen til presentasjonen. Vet ikke helt hva jeg skal ta med i powerpointen. Noen ideer til punkter som bør tas med? Og eventuelt en ny og bedre problemstilling … framføringen skal være i 15 min, så det er redd det er for mye …

Tusen takk på forhånd!"

SVAR: Hei, og takk for spørsmålet!

Å sammenligne bok og film er en populær variant av fordypningsoppgaven. Det er også en krevende øvelse, siden du må samle to typer analyse i en tekst: filmanalyse og skjønnlitterær analyse.

Presentasjonen din bør ta utgangspunkt i dette spørsmålet: Hvilke virkemidler tas i bruk i henholdsvis romanen og filmen for å belyse utfordringer knyttet til integrering? En roman er jo bare tekst, mens en film har mange flere virkemidler (lyd, lys, musikk, kameravinkler osv.). Du kan lese mer om filmanalyse på NDLAs nettsider.

En film vil alltid utelate mye av det som står i romanen: Hva er kuttet bort eller endret i filmen, og på hvilken måte endrer det historien sammenlignet med romanen? Hva er de viktigste forskjellene mellom hvordan historien fortelles som bok og som film?

Jeg tror presentasjonen din blir mest oversiktlig dersom du ser på de samme sidene ved boka og filmen, og presenterer dem punkt for punkt. Hvordan er personskildringen i boka/filmen? Hva med miljøskildringen i boka/filmen? Hvordan skapes det spenning i boka/filmen?

Du skriver at du skal si noe om hvordan Hva vil folk si er knyttet til realismen. Det kunne vært en problemstilling i seg selv, så jeg anbefaler at du bare nevner dette kort. Hvis ikke, er det en fare for at du prøver å rekke over for mye. 15 minutter går fort!

Lykke til med fordypningsoppgaven!

Åsmund, Sølvberget

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙