Hva leter du etter?
Fra coveret til filmen Upperdog

Oppgave med bok og film om krigstjeneste i utlandet

SPØRSMÅL: "Hei, jeg har fått en skoleoppgave om boka Bli hvis du kan, reis hvis du må og filmen Upperdog, men sliter med å starte oppgaven. Jeg lurte på om dere kanskje kunne hjelpe meg?

Oppgaven er:

  • Sammenligne hvordan oppvekst blir framstilt i boka og filmen, og vurder om framstillingene er realistiske.
  • Ta utgangspunkt i bøkene og fortell hvorfor unge norske menn velger å dra til krigstjeneste i utlandet.
  • Hvordan tematiserer boka og filmen at mange holder problemer skjult, reflekter over årsakene.

Jeg hadde satt veldig stor pris på om dere kunne hjelpe meg, da jeg ikke forstår hvordan jeg skal svare på oppgaven.

SVAR: Hei, og takk for spørsmål!

De fleste fordypningsoppgaver er ganske åpne, men det virker som du/dere har fått en klar bestilling på hva oppgaven skal inneholde. På mange måter gjør det jobben enklere for deg. Det gjelder å svare godt på de tre spørsmålene, så har du oppfylt kravene. (Eller kanskje er dette ikke en fordypningsoppgave, men en annen type innlevering? Det vet du best. Spør læreren din hvis du lurer på hvor langt du skal skrive.)

Det første du bør gjøre, er å se filmen og lese boka, og ta notater underveis.

Når du er ferdig med begge, skriv ned likheter/ulikheter mellom film og bok, og annet du syns er interessant. Skriv alt du tenker om filmen og boka, dette er bare et idemyldringsdokument, så du trenger ikke å sensurere deg selv, eller tenke på om noe er viktig eller ikke.

Sett opp et tekstdokument med en disposisjon, der du bruker de tre oppgavene («Sammenligne hvordan oppvekst…» osv.) som undertitler. Av alt du har notert deg, hvordan kan det brukes til å svare på de ulike spørsmålene som læreren har gitt deg?

Noe av utfordringen er at roman og film er to ulike medier. En roman er jo bare tekst, mens en film har mange flere virkemidler (lyd, lys, musikk, kameravinkler osv.). Du kan lese mer om filmanalyse på NDLAs nettsider.

En film vil alltid utelate mye av det som står i romanen: Hva er kuttet bort eller endret i filmen, og på hvilken måte endrer det historien sammenlignet med romanen? Hva er de viktigste forskjellene mellom hvordan historien fortelles som bok og som film? For å få høy måloppnåelse er det viktig å drøfte forskjellene og likhetene mellom filmen og boka.

Jeg stusser litt over de to første spørsmålene i oppgaven. I litteratursammenheng brukes uttrykket «realisme» mest om det at litteraturen setter problemer under debatt. I Norge var dette en dominerende tendens i siste halvdel av 1800-tallet, men det skrives fortsatt realistisk litteratur, altså bøker som skal belyse et samfunnsproblem. Er det realisme i denne sammenhengen som er ment i oppgaveteksten, eller er det «realistisk» i den sammenhengen som vi bruker det i dagligtalen, hvor uttrykket gjerne betyr «troverdig/sannsynlig»? Det bør du spørre læreren din om.

I spørsmål to vil jeg råde deg til å holde deg til det du finner i boka og filmen. Det finnes nok mange flere grunner til at nordmenn verver seg til krigstjeneste enn dem som vises fram i boka og filmen. Dette er selvsagt interessant å undersøke. Men jeg tror norskoppgaven da står i fare for å bli mer en samfunnsfagoppgave. Spør læreren din om han/hun kan presisere oppgaven litt tydeligere. Hvis dette er en tverrfaglig oppgave, kan du selvsagt trekke inn argumenter som du finner andre steder enn i boka og filmen, for eksempel fra forskning eller nyhetsartikler.

Jeg håper dette hjelper deg videre!

Med vennlig hilsen Åsmund, Sølvberget

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙