Hva leter du etter?

Konflikter mellom fattige og rike land?

Jeg lurte på om jeg kunne få noen linker til nettsteder om konflikter mellom fattige og rike land når det gjelder globalisering?

Konflikter - handel og klima

I svaret på spørsmålet om nord-sør begrepet finner du litt bakgrunnsinformasjon om hva vi mener med landene i nord og sør. Det hender de fattige landene finner sammen med felles interesser som står i motsetning til de rike landene i forhold til Globaliseringen. Det gjelder særlig i tilknytning til avtaler om internasjonalhandel og klimatiltak.

En av arenaen for konflikten om handel og økonomi er forhandlingene i WTO om nye handelsavtaler. Her diskuteres det om toll, subsidier, frihandel, handelskvoter, lisenser og lignende. De ulike interessene og konflikten mellom til de industrialiserte- og utviklingslandene kan trekkes langt tilbake når det gjelder økonomi og handel.

Konflikter knyttet til klimaendringer er av nyere dato. På de internasjonale klimamøtene har en prøvd å komme fram til enighet om tiltak for å redusere CO2 utslipp, men det har vist seg veldig vanskelig å bli enige. Frontene står i stor grad mellom de fattige landene som blir rammet hardest av klimaendringene, og de rike landene som har sluppet ut mest CO2.

Se flere lenker nederst for mer informasjon om konflikter mellom fattige og rike land i forhold til handel og klima.

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙