Hva leter du etter?

Muren på Vestbredden

Hva er Sikkerhetsmuren på Vestbredden?

Muren, eller barrieren, på Vestbredden er en sperring bygget av Israel for å holde terrorister eller uønskede palestinere ute fra Israelsk område.

Muren er meget omstridt fordi deler av den er bygget inne på internasjonalt anerkjent Palestinsk område. Den hindrer fri bevegelse for Palestinere på Vestbredden. Muren deler gater og eiendommer i to, og hindrer for eksempel bønder å komme fram til jordene sine. Byen Qalqilya med 40 000 innbyggere har muren rundt seg på tre kanter, og tilgang kun gjennom en Israelsk kontrollstasjon. Muren har økonomiske og sosiale konsekvenser for mange Palestinere.

Dette er ikke noe nytt. Israel har en rekke kontrollstasjoner langs veier på Vestbredden som hindrer fri ferdsel for Palestinerne, muren fremstår som et mer synlig symbol for denne politikken.

At muren ikke følger de grensene som ligger til grunn for forhandlinger om en framtidig Palestinsk stat blir sett på som et forsøk fra Israelerne å forskyve denne grensen, men Israel sier at muren ikke er ment som en permanent konstruksjon.

Muren blir anset som ulovlig satt opp av den internasjonale domstolen i Haag, som har anbefalt at den rives og at det skal betales erstatning til Palestinere som har lidd økonomiske tap på grunn av muren.

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙