Hva leter du etter?

Hvorfor bomber Israel Gaza?

Jeg har fått i oppgave å forklare hvorfor Israel bomber Gazastripen, hvorfor det er konflikt mellom Israel og Gaza? 

Dette spørsmålet ble først besvart i forbindelse med Gaza krigen 2008/2009, men blir dessverre med jevne mellomrom aktuelt igjen. Det er vanskelig å gi et godt svar på hva som er så viktig at ledere igjen og igjen setter i gang handlinger som fører til store lidelser og tusenvis av drepte og skadde. Mye av bakgrunnen for bombingen den gang er også aktuell for hvorfor Israel bombet Gaza blant annet i 201220142019  og 2021. I oktober 2023 bryter det ut krig mellom Hamas og Israel.  På Wikipedia finner du en oversikt over konflikter mellom Gaza og Israel.

Fire ulike punkter for å forklare hvorfor Israel bomber Gaza:

 1. Konflikten på Gaza er en del av konflikten mellom Israel og Palestinere som først og fremst gjelder retten til landområder. For å forstå denne konflikten bør en kjenne til den historiske bakgrunnen. Se svar på: Hvorfor er det konflikt i Midtøsten?

 2. Situasjonen på Gaza , særlig de siste 20 årene.
  Etter krigen og opprettelsen av Israel i 1948 flyktet mange palestinere til naboland, Vestbredden og Gaza. På Gaza var befolkningstallet ca. 250 000 i 1950. Området, eller flyktningleirene, ble mer eller mindre kontrollert av Egypt frem til 1967, foruten en periode i 1956 hvor Israel okkuperte Gaza og stod bak flere overgrep mot sivilbefolkningen. Etter seksdagers krigen i 1967 okkuperete Israel Gaza. Oslo avtalen i 1994 fører til at Palestinerne får mer selvstyre og Israelske styrker trekker seg ut fra det meste av Gaza. Israel opprettholder full kontroll over grensene, og Gaza som nå har 2,4 millioner innbyggere blir fremdeles oppfattet som et okkupert område.

  I 2006 vant Hamas valget i de selvstyrte områdene (Gaza og vestbredden). De står spesielt sterkt i Gaza og det bryter ut borgerkrig mellom Hamas og det mer moderate Fatah. Oppgjøret endte med at Hamas tok kontroll på Gaza, og Fatah satt med administrasjonen av selvstyremyndigheten på Vestbredden. Hamas ankerkjenner ikke Israels eksistens og har en langt mer militant holdning til kampen mot Israel om selvstendighet enn Fatha på vestbredden.

 3. Sentrale aktører og ledere på begge sider i konflikten. Hvorfor opptrer de slik de gjør?

 4. De nærliggende hendelsene og forløpene som har ført til de ulike militæraksjonene.

Krigen mellom Hamas og Israel 2023 – 2024

7. oktober 2023 utfører Hamas et blodig terrorangrep på Israel og dreper over 1000 Israelere, de aller fleste sivile. Mer enn 200 blir kidnappet og ført til Gaza.

I motsetning til de andre episodene med krigshandlinger på Gaza var ikke dette en gradvis opptrapping med ulike hendelser og provokasjoner (se under), tvert imot så kom det overraskende. Selv om Israel har fortsatt utbyggingen og overgrepene på Vestbredden så har det vært forholdsvis få konfrontasjoner i perioden før angrepet. Talsmenn fra Hamas har forklart at årsaken til angrepet var at de følte verden hadde glemt Palestina spørsmålet og at det ikke var noen forhandlinger eller framgang for situasjonen til Palestinerne. Det kan også spekuleres i om de har gått stille i dørene for å oppnå mest mulig overraskelse i angrepet sitt, men at angrepet skulle bli så dødelig er det grunn til å tro at de ikke hadde planlagt eller forventet. Hamas har påstått at svært mange som ikke tilhørte Hamas også brøt seg gjennom grensebarrierene.

Israel hadde fått rapporter fra amerikansk etterretning at det ble gjort forberedelser til et angrep.

Likevel kunne ikke Israel som kanskje bruker mest penger på militæret pr. kvm, har et av de best etterretningsapparat i verden, og samarbeider nært med det beste, beskytte grense området sitt på en effektiv måte. Lengden på grensen til mellom Gaza og Israel er ca. 50 km. Det er omtrent som Stavanger – Nærbø, Jessheim – Oslo eller Utøya – Oslo.

I Israel sitter samtidig en av de mest høyreorienterte og Palestina fiendtlige regjeringene på flere tiår. Svaret på det dødeligste angrepet mot Israel noen gang blir brutalt. Målet er å nedkjempe Hamas fullstendig, noe som innebærer en invasjon Gaza og et bombardement hvor det er vanskelig å se at det blir tatt noen hensyn til sivile palestinere. Israel blir beskyldt for omfattende krigsforbrytelser. Så langt er over 20 000 palestinere drept de aller fleste av dem er sivile og barn.

Rakettangrep og bombing 2021

10. mai 2021 sendte Hamas raketter fra Gaza mot Israel. Israel svarte med raketter og flyangrep. Foreløpig er mer enn 250 palestinere drept, over 60 av disse er barn. Foranledningen til at Hamas startet rakettangrepet var en urolig situasjon i Jerusalem. Israel ønsker å kaste ut palestinske familier fra boliger som er gjort krav på av jødiske bosettere. Dette har ført til store protester. I sitt forsøk på slå ned protestene stormet Israelske styrker Al-Aqsa moskeen, 400 palestinere blir skadet. Den militante organisasjonen Hamas krever at Israel trekker ut opprørspolitiet fra moske området. Israel fortsetter sine aksjoner, og rakettskytingen er i gang. I Israel, hvor den den korrupsjonstiltalte Netanyahu kjemper for å beholde sin posisjon som statsminister, blir angrepet besvart med bomber og raketter. Samtidig med konflikten i Jerusalem og Gaza har også situasjonen i Israel blitt anspent med konfrontasjoner mellom jøder og palestinere på gatene.

Rakettangrep og bombing 2019

I mars 2019 blir det avfyrt raketter fra Gaza mot Israel. Flere raketter treffer et sivilt boligområde og skader 7 sivile. Israel besvarer angrepet med å bombe mål i Gaza, inkludert hovedkvarteret til Hamas. Foreløpig er det vanskelig å spekulere i hva som var bakgrunnen for angrepet fra Gaza. Det har vært interne uroligheter på Gaza stripen, med demonstrasjoner mot Hamas før angrepet, og FN publiserte en rapport som beskylder Israel for krigsforbrytelser kort tid før angrepet. Hamas benekter at de står bak angrepet, men Israel har gjort det klart at de holder Hamas ansvarlig for alle angrep fra Gaza. Det er ikke vanskelig å forutse at det kommer gjengjeldelse angrep fra Israel og Netanyahu sin side, men det er usikkert om de ønsker at volden skal eskalere før valget i Israel. Det skal være inngått en våpenhvileavtale mellom partene.

Bombingen av Gaza 2014

Situasjonen på Gazastripen
Israel har innført en blokade og stengt grensene til Gazastripen, et av de tettest befolkede og fattigste områdene i verden. Palestinerne har lite å stille opp med i forhandlinger med Israel. De har få kort på hånd og er avhengig av velvilje fra Israel, noe det har vært lite av de siste årene. Den palestinske organisasjonen Hamas som kontrollerer vestbredden er svært motvillig til å gå i forhandlinger med Israel. De ser ikke på det som en mulig eller ønsket strategi. Deler av organisasjonen er svært militant og Jihad er en viktig del av ideologi og retorikk for sentrale grupper i organisasjonen.

Israel ønsker ikke å forhandle med Hamas som de anser som en terrororganisasjon. De ser på Hamas som en konstant trussel i forhold til terror og rakettutskytning med base på Gaza. De ønsker å knuse Hamas eller å svekke organisasjonens slagkraft kraftig.

Foranledning for militæraksjoner 2014
Hendelsene som førte til en opptrapping av konflikten I 2014 var drapet på tre jødiske tenårings bosettere og hevnaksjonen hvor en palestinsk tenåring ble brent til døde. Israels forsvarsminister varslet en militæraksjon som skulle "utrydde Hamas" etter drapet på de Israelske tenåringene. Hamas er en palestinsk politisk/militant organisasjon som har en sterk og ledende stilling på Gazastripen.

10 Hamas medlemmer ble drept og 400 arrestert under Israels aksjoner for å straffe gjerningsmennene, mål i Gaza ble også bombet. Hamas mener dette var et påskudd for et politisk angrep på Hamas. Ikke overraskende, for Israel eller andre, svarte de med å sende flere raketter mot Israel fra Gaza, og som forventet besvarte Israel ilden meget kraftig.

Foreløpig er over 2000 Palestinere drept, mer en 1 600 sivile og 400 av dem er barn (21. augusti), 66 Israelere er drept, 2 av dem sivile (21. juli).

Sentrale aktører og mulige interne årsaker og motivasjon

 • Likud og den nåværende Israelske regjeringen sin politikk er å føre en hard linje i sikkerhetspolitiske spørsmål og ovenfor palestinerne. De ønsker å markere ovenfor velgerne at de er tøffere en opposisjon på venstresiden, og samtidig unngå at velgere går til mer ekstreme partier på høyresiden. De forventer at dette fører til større oppslutning og mulighet for gjenvalg. Det kan også spekuleres i om de ser på et generelt økt konfliktnivå mellom Israel og Palestinere som en fordel for deres oppslutning blant velgere i Israel.
 • Hamas sin eksistens er i stor grad basert på fiendskap og konflikt med Israel. Det er vanskelig å si hva den siste bombingen har å si for oppslutningen om Hamas på Gaza, mange er krigstrøtte og frustrerte over Hamas. Men hat og ønsker om hevn rettes nok først og fremst mot Israel. Det kan være grunn til å tro at det mobiliserer til radikalisering og støtte for Hamas sine militante fraksjoner, særlig blant unge menn som utgjør rekrutteringsbasen for de militante. Støtten fra denne gruppen er gjerne viktigere for Hamas enn den generelle oppslutningen i befolkningen ellers.

Mer informasjon:

Mange av årsaken til bombingen i 2014 finner du også i punktene om bakgrunnen for bombingen i 2008/2009.

Gaza krigen 2008/2009

Du finner mye informasjon om krigen på Gazastripen på internet. Det kan bli fort litt uoversiktlig. Angrepet på Gaza er en del av en konflikt eller krig mellom Palestinere og Israel som strekker seg nesten 100 år tilbake i tiden, men nedenfor har jeg trukket fram det som blir sett på som de viktigste og nærliggende årsakene til at Israel bombet og invaderte Gaza.

Israel har bombet og invadert Gaza fordi:

 • Hamas, som styrer Gaza, har skutt raketter på Israel
 • De ønsker å avvæpne Hamas, og svekke organisasjonen sin infrastruktur og lederskap.
 • De ønsker ikke å forhandle eller bruke diplomati for å få slutt på utskytingen, fordi de mener at Hamas er en terroristorganisasjon som ikke godkjenner Israel sin eksistens.

Hamas skytter raketter på Israel fordi:

 • Israel har stengt grensene til Gaza, noe som forhindrer en normal økonomisk situasjon og mangel på mange viktige varer i Gaza.
 • De oppfatter Israel som en okkupant av land områder som tilhører Palestinere.
 • Hvor hender det: Israel i Gaza

Andre bakenforliggende forklaringer

 • Det er snart valg i Israel og enkelte politikere styrker sine muligheter for å gjøre et godt valg med å gå til krig.
 • Israel ønsket å svekke Hamas militært før president skifte i USA, etter skifte kunne det kanskje bli vanskeligere å få støtte til et angrep av denne typen.
 • Hamas på sin side er en organisasjon som baserer sin støtte og makt (i forhold til rivalen Fatha) med å fyre opp under konflikten med Israel.

Konflikten mellom Israel og Palestina

Ovenfor er de mest nærliggende årsakene til angrepet nevnt, men bakgrunnen for den nåværende situasjonen er en lang historie om konflikten mellom Israel og Palestinerne.

Forsvar eller angrep
Israel oppfatter angrepet sitt 27. desember som et legitimt angrep for å forsvare sin befolkning. Hamas på sin side ser på Israel som en okkupant, og anser sin motstand som en legitim kamp mot en okkupasjonsmakt.

Siden 2001 er det avfyrt ca 8600 raketter mot sørlige Israel og 28 personer er blitt drept. Israel har til gjengjeld utført flere flyangrep mot Gaza som har drept langt flere Palestinere, og ingen har tall på granater som har rammet Gaza. Antall drepte under krigen i 2008/2009 var 1400, 926 av dem var sivile, og Gaza var nærmest lagt i ruiner. 13 Israelere ble drept, 3 av dem var sivile.

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙