Hva leter du etter?

Konflikt og krig

Her finner du en samling av spørsmål og svar om kriger og konflikter.

Generelt om krig og konflikt

Bakgrunnen for hvordan kriger oppstår er svært forskjellige. Selv om aktiviteten ofte har mye til felles trenger ikke årsakene å være de samme. Forskjellige konflikter har ofte ulike årsaker, og en konflikt kan ha mange årsaker.

Hvis en skal forstå bakgrunnen for en konflikt må en særlig skille mellom ulike typer kriger, slik som borgerkrig og kriger mellom stater. De aller fleste voldelige konfliktene de siste ti-årene har vært borgerkriger. En vanlig definisjon på en stat er at staten har et legitimt monopol på voldsbruk innenfor et territorium. En intern voldelig konflikt kan tyde på at enkelte grupper bestrider eller utfordrer denne legitimiteten.

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙