Hva leter du etter?
Årsaker til 2. verdenskrig

Årsaker til andre verdenskrig

Hvor finner vi informasjon om andre verdenskrig, og særlig årsaker til at krigen brøt ut? Hvordan utspilte krigen seg lokalt i Rogaland?

Det er mange årsaker til at vi bør kunne historie, begrunnelsen vi oftest hører er gjerne av vi kan lære av den. Å kjenne til bakgrunnen for tidenes største konflikt har sjelden vært mer nyttig og viktig enn nå.

Når en leser litt eldre historiebøker, blir en gjerne slått av fremstillingen om hvor paradoksalt og uforståelig det er at et demokrati kunne ende opp med en nasjonalistisk diktator som Hitler. I lys av vår tid fremstår det gjerne ikke fullt så fremmed. I en tale under 100 års markeringen for slutten av 1. verdenskrig pekte den franske presidenten Macron nettopp på fremveksten av nasjonalisme, og likhetene mellom Europa i 1930-årene og vår tid.
- Se: NRK URIX 12. november 2018.

Etter Macron sin tale har Russland invadert Ukraina. Skal en forklare årsakene til Russland sitt angrep kommer en også fort inn på paralleller med bakgrunnen for 2. verdenskrig. Russiske minoriteter i Ukraina, nasjonalisme i Russland og følgene av Russland sitt nederlag i den kalde krigen.


Årsaker til 2. verdenskrig

Det kan være mange måter å forklare hvorfor det blir krig. Internasjonale maktforhold kan være viktige, men skal en forstå årsakene til 2. verdenskrig i Europa kommer en ikke utenom at fremveksten av nazismen i Tyskland står sentralt. Da må en gjerne få med seg følgende:

Oppgjøret etter 1. verdenskrig, Versailles-traktaten
Tyskland kapitulerte uten å ha blitt militært nedkjempet på slagmarken. Den militære og politiske ledelsen forstod at den kritiske forsyningssituasjonen og tilgangen på soldater gjorde at nederlaget var nært forstående. Mange tyskere følte seg dolket i ryggen av sine ledere.
Samtidig var fredsavtalen, i form av Versailles-trakten, svært ydmykende for Tyskland. De måtte gi fra seg landområder, som førte til at det var tyske minoriteter i nabolandene. De måtte betale en omfattende erstatning og de ble underlagt strenge begrensninger på militær oppbygging.

Dette bidro til framveksten av nazistiske militante grupperinger. Det førte til utbredt misnøye og ga dem nasjonalistiske argumenter som kunne mobilisere medlemmer og velgere. Noen mener at 2. verdenskrig langt på vei kan forstås som en fortsettelse av 1. verdenskrig. Da blir det også viktig å kjenne til bakgrunnen for første verdenskrig, og forholdet mellom stormaktene i Europa før 1914.

Versailles-traktaten
- Imperialismen som en av årsakene til første verdenskrig
- Mot krig

Økonomiske nedgangstider
Mellomkrigstiden i Tyskland var preget av store økonomiske svingninger. Etter krakket i USA i 1929 ble Tyskland hardt rammet med ekstrem inflasjon og høy arbeidsledighet. Lån og investeringer fra USA hadde sørget for at den tyske økonomien ble holdt flytende på tross av at de måtte betale omfattende erstatninger etter 1. verdenskrig. Nazistene sin misnøye-retorikk ovenfor det tyske politiske systemet, vestmaktene, og en såkalt jødisk-bolsjevistisk konspirasjon som alle ville Tyskland vondt hadde ikke fått stor oppslutning. Men den nye økonomiske virkeligheten etter 1929 endret på mye. Partiet til Hitler gikk fra 2,6 % ved valget i 1928 til 37,4 % i 1932.

- Nazistenes valgseier i 1930
- På vei mot makten

Weimar-republikken
Konstitusjonen sørget for et system med mange små partier og koalisjonsregjeringer og lite handlekraftige myndigheter. Det bidro til misnøye med politikere og systemet, særlig ved økonomiske nedgangstider i 1923 og 1929. Mange hadde ønske om en sterk leder. De interne konfliktene ble sterke og tydelige, særlig mellom kommunister og nasjonalister. Maktspillet i nasjonalforsamlingen, riksdagen, førte til at konservative politikere støttet Hitlers parti sin vei til makten.

- Weimar-grunnloven
Valgordning - forholdstallsvalg og flertallsvalg

Nazistene
Alt dette ga grunnlaget for at Adolf Hitler og hans indre krets kunne mobilisere nok folkelig støtte til å overta makten i Tyskland. De sentrale lederskikkelser i det tyske nazistpartiet var en svært uheldig gjeng å ha som statsledere for en stormakt i Europa. De var preget av en blanding av autoritær-militarisme, nasjonalisme, anti-semittisme, sjåvinisme, sjansespill og dårlig dømmekraft som førte til en rekke uheldige handlinger, inkludert invasjonen av Polen. De stod i spissen for det som skulle utvikle seg til et av de mest brutale regimene verden har sett.

- Nazistene griper makten

Ettergivenhetspolitikken
Noen mener at vestmaktenes ettergivenhet fram til invasjonen av Polen var en medvirkende årsak til at krigen brøyt ut, eller at de hadde muligheten til stoppe Hitler tidligere. De aksepterte at Tyskland rykket inn i Rhinland, innlemmet Østerrike og områder i Tsjekkoslovakia. Av den grunn mener de Hitler ikke trodde at England og Frankrike ville erklære krig når Tyskland invaderte Polen.
Den tsjekkiske krisen

E-bøker om årsakene til 2. verdenskrig:

E-bøker om 2. Verdenskrig:

E-bøker om Holocaust og konsentrasjonsleirer:

E-bøker om krigen i Norge:

E-bøker om krigen i Rogaland:

Alle disse og flere andre bøker om 2. verdenskrig står i bokhyllene til Stavanger bibliotek.


(Første versjon 30.01.2018, sist oppdatert 05.06.2023)

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙