Hva leter du etter?

Krigen i Somalia

Hvilken type konflikt er det i Somalia, hva handler den om og andre spørsmål om konflikten i Somalia.

I Somalia har det vært mer eller mindre konflikt og krig siden 80-tallet. I 1991 falt regimet til Siad Barre, etter at opprørsgrupper hadde vært aktive i en 10-års-periode. Både Siad Barre og opprørsgruppene baserte seg i stor grad på støtte i ”sine” klaner. I tomrommet som oppstod etter det gamle regimet var det mange som ville ha makten i landet, og med de somaliske klanene i ryggen oppstod det krig mellom ulike "krigsherrer" og klanene deres. Det var en krig om makt mobilisert rundt klansystemet i Somalia. Senere har klansystemet kommet i bakgrunnen, og religion og islamisme har vært en viktig mobiliserende faktor i kampen om statsmakt.

Hva handler konflikten om?

Det har vært konflikt og krig i Somalia lenge, og hva det har handlet om har vært forskjellig i ulike epoker. En kan egentlig snakke om flere ulike konflikter siden 1991, men en fellesnevner hele veien er kampen om statsmakt og de verdier det fører med seg. I de første årene var det klanene og klansystemet som sto sentralt for å skille mellom de ulike partene. Nå er det i større grad religion som blir brukt for å skille mellom partene og som motiverende retorikk for de som kjemper. Nasjonalisme, eller fiendtlighet mot Etiopia, er også en viktig faktor i opprørsgruppene sin legitimering av krigføring eller voldsbruk mot den nåværende regjeringen.

Hvilken type konflikt?

Krigen i Somalia er i utgangspunktet en borgerkrig, men det er også flere internasjonale aktører involvert. I svaret på spørsmålet "Hvorfor blir det krig?" kan du lese mer om borgerkriger. Svært mange av de punktene du finner der er aktuelle for å forstå noe av krigen i Somalia. Særlig det som gjelder svake stater. Somalia er ofte det første eksempelet enn tenker på når en snakker om sårbare stater, eller ”failed states”. Det har knapt eksistert en fungerende sentral statsmakt i Somalia siden 1991. Det har vært vanskelig å gjøre beregninger for økonomien i landet, men ifølge tall fra FN er Somalia verdens fattigste land. At konflikten er institusjonalisert er også et viktig poeng, det er mange soldater og ledere som har hatt våpen og vold som karriere og levevei i Somalia. Etter 2011 har konflikten gått mer over til sporadiske krigshandlinger og terroraksjoner. Antall terrorhandlinger toppet seg i 2014 (Global Terrorism Database). Den islamistiske organisasjonen Al-Shabaab har stått bak flere terrorangrep i Afrika, særlig Kenya.

Aktører og parter i striden?

Det har vært svært mange grupperinger involvert i konflikten. Du finner de fleste i de generelle beskrivelsene av konflikten i lenkene med mer informasjon, men på denne siden finner du en oversikt over ulike aktører. Under non-state konflikt er det registrert over 60 konstellasjoner med grupper som har vært i konflikt med hverandre. 

De fleste sentrale aktørene akkurat nå er ulike islamistiske opprørsgrupper, hvor Al-Shabaab er den mest sentrale, og regjeringen. Regjeringen kan også betegnes som islamister, men de ikke så radikale som opprørsgruppen, og de er støttet av den Afrikanske union. Av andre eksterne aktører er også Etiopia, Kenya, Al-Qaida og USA og flere andre involvert på ulike måter.

Hvordan kan konflikten løses?

Det har vist seg å være svært vanskelig å få fred i Somalia, og mange ville nok gjerne vite hvordan konflikten kan løses. Selv om en nesten har kommet i land med avtaler når en har forsøkt å forhandle med de mer forsonlige delene på de ulike sidene, har disse ofte strandet på grunn av motstand fra mer militante fraksjoner. På UNSOM sine sider finner du informasjon om FN sitt arbeid rundt fredsprosessen i Somalia.

Det kan nå se ut som den nåværende regjeringen med internasjonal støtte har klart å få et så sterkt militært overtak på de islamistiske opprørsgruppene og Al-Shabaab at de ikke er i stand å utkjempe noe annet enn en lavintensitet geriljakrig og sporadiske terrorhandlinger. Samtidig har statlige funksjoner begynt å fungere bedre. Dermed blir regimets legitimitet hos befolkningen større, og støtten til Al-Shabaab og andre militante opposisjonsgrupper mindre. Selv om forholdene i Somalia er bedre og fredeligere enn på lenge, er det fortsatt en lang vei å gå for å nedkjempe opprørsgruppene fullstendig, og få en slutt på voldshandlingene. De siste årene har Al-Shabaab og andre opprørsgrupper skiftet strategi, og legger større vekt på terrorhandlinger, også utenfor Somalia sine grenser. I 2014 ble det registrert over 800 større og mindre terroraksjoner i Somalia ifølge Global Terrorism Database.

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙