Hva leter du etter?
Shirog jenta jeg var av Isabel Raad omslag

Problemstilling til oppgave om Forbilde og Shirog - jenta jeg en gang var

SPØRSMÅL: "Hei. Jeg skal skrive fordypningsoppgave om to selvbiografier som er gitt ut av to norske bloggere. Den første er Sophie Elise – Forbilde og den andre er Isabel Raad – Shirog, jenta jeg en gang var. Jeg sliter litt med å komme opp med en problemstilling. Har dere noen tips til en problemstilling?"

SVAR: Hei, og takk for spørsmål! Selvbiografien er en historisk og interessant sjanger, med stor leserappell, som det er vel verdt å kikke nærmere på.

Det sier seg selv at en fortelling om et liv må være selektiv, det er umulig å skrive «alt». Samtidig som forfatteren gjerne har en slags agenda, en baktanke, med å fortelle om seg selv og livet sitt på den ene eller den andre måten – og vi snakker gjerne om «selvfremstilling».

I problemstillingen din kan du derfor ta tak i dette, og du kan for eksempel spørre: «Hvordan framstiller Sophie Elise og Isabel Raad seg selv (og livene sine) i selvbiografiene Forbilde og Shirog, jenta jeg en gang var.

Her kan du undersøke hva slags historie de to bloggerne forteller, hva de legger vekt på, hvilke hendelser som er med, og ikke minst hva som ikke er med …

Det er også viktig å undersøke hvordan de forteller historiene om seg selv – hvilke virkemidler, hvilket språk, hvilke ord, hva slags retorikk benytter de seg av? Er det noe som gjentas, som peker seg ut som viktig, et slags budskap som på en eller annen måte kommer fram? Hva vil Sophie Elise og Isabel Raad oppnå med selvbiografiene sine?

Her vil du selvsagt finne forskjeller, i og med at det er snakk om to ulike mennesker med ulike liv og erfaringer. Men du vil også finne likheter – for eksempel handler begge bøkene til dels om radikale endring som har inntruffet i bloggernes liv: Sophie Elises reise fra å være et upopulært mobbeoffer i lokalmiljøet, til å bli en stor blogger, og samfunnsdebattant, og Isabel Raads syn på seg selv som et slags nytt menneske som voksen og vellykket blogger («jenta jeg var») – hennes oppgjør med en vanskelig barndom som hun egentlig har prøvd å fortrenge, og med en institusjon som barnevernet.

Begge bøkene har altså samfunnskritiske sider, tar opp aktuelle problemstillinger knyttet til psykisk sykdom og kan til tross for «rosa» innslag leses som politiske.

Lykke til med fordypningsoppgaven!

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙