Hva leter du etter?

Rike og fattige i India

Jeg lurte på om jeg kunne få hjelp med informasjon om hvor stor forskjellen er mellom rike og fattige i India?

Gini-indeks

Det finnes et statistisk mål som blir mye brukt for å beskrive inntektsulikhet i forskjellige samfunn; Gini-indeks. I Norge ble den i 2015 beregnet til 27,5 I USA 41,5 (2016). I 2017 var den 53,3 i Brasil. Landet med størst forskjeller i følge gini-indeksen er Sør-Afrika (63). Det siste tallet Verdensbanken har for India er fra 2011, og tallet var da 35,7. Forskjellene i India er altså litt større en det som er vanlig i Vest-Europa, mindre enn i USA, og mye mindre enn i Brasil og Sør-Afrika. Men en skal være litt oppmerksom på at statistisk data ofte ikke er direkte sammenlignbare på tvers av land.

De fattigste sin andel av forbruket

En annen måte å estimere ulikhet på er å se på de rikeste 20 % sin andel av inntektene, eller de 10 % rikeste.

Overraskende små forskjeller?

Tradisjonelt tenker en gjerne på India, med sitt kastesystem, som et land med store forskjeller mellom mennesker, men i følge tabellene over er ikke dette så tydelig. Særlig er de fattigste sin andel av inntektene en relativt stor del av inntektene i forhold til befolkningen som helhet. Bruker en denne tabellen som mål er det overraskende lite forskjeller mellom fattige og rike i India, men leser du artiklene nedenfor får du et helt annet inntrykk.

Det skyldes nok at i India er det veldig mange som er ganske like fattige. Det kan du se fra en annen tabell som viser at de 20 % rikeste i India står for 45,3 % av forbruket (49 plass, hvor minst forskjell er nr.1 ). I Norge står de rikeste 20 % for 37, 2 av all forbruk. I Norge er det mange som er ganske rike, nesten ingen som er fattige og få som er veldig, veldig rike.

At det er mange fattige i India ser du på denne illustrasjonen. At India er landet i verden med flest fattige henger selvfølgelig sammen med det høye innbyggertallet i India.

Økonomisk vekst i India

India har de siste årene hatt en stor økonomisk vekst, selv om også India ble rammet av den globale økonomiske krisen i 2008. Det har vokst fram en ganske rik middelklasse i byene. Det fører nok til at det blir færre fattige, men samtidig kan det bli større forskjeller. Hvordan de fattige, særlig på landsbygda, skal få ta del i denne økonomiske veksten er en stor utfordring for India, og en aktuell debatt i landet.

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙