Hva leter du etter?
Grethe Mo og Sofie B. Andersen

Tips til muntlig framføring

Hvis du følger disse rådene, blir det enklere å holde en muntlig framføring for klassen din - eller for sensor på muntlig eksamen.

Tips til selve framføringen

 • Vær stolt av teksten din! Hvis du ikke er det, må du jobbe mer med den. For det du skal framføre er viktig og skal fram!
 • Et foredrag er en dialog! - du snakker til noen, og du må ha mottakeren med deg. Selv om du framfører for læreren og klassen som sikkert kjenner stoffet og metodene du har brukt, kan du være pedagogisk og forklarende; da kan du få fram at du har forstått det. (En professor sa til meg en gang at du skal forestille deg at du skriver for en gammel tante.)
 • Sett av tid til øving! Det er viktig at du øver på å fremfører hele teksten foran noen. Speil er ikke vits. Du må finne ut om det du vil fortelle kommer fram.
 • Pauser er like viktig som tale. Husk å legg inn pauser i teksten, marker dem gjerne. Du skal også ha tid til å puste. Mitt beste tips er å puste inn og så helt ut - og så begynner du å snakke, etter utpusten. Øv.
 • Alle har en yndlingsside, det er den siden du helst vender deg til, og den siden du ser opp til etter hver gang du har kikket ned på arket. Husk å få med publikum fra den andre siden også.
 • Ha gjerne noe å holde fast i. Det er bra å ha teksten skrevet ut slik at du kan holde fast i den. Om du vil er en blyant også bra. Stå og gå akkurat slik du selv føler for det, men det er lettere å følge med om du står med beina plantet i bakken.


Fra tekst til framføring

Teksten din har sikkert fin flyt i skriftlig versjon, her er litt ekstra tips til den muntlige versjonen som kan vekke interessen og skape dialog med mottakeren.

 • Ted-talk start; En personlig anekdote som innledning, hvorfor valgte du å skrive om dette?
 • Powerpoint-presentasjoner: Du har sikkert lært at du ikke skal lese høyt kulepunktene i presentasjonen, men dersom du vil at publikum faktisk skal få med seg det du sier, så “les” hvert punkt, men med egne ord. F.eks; ”Kielland skrev nyttelitteratur”; du leser “Alexander Kielland ville at sine tekster skulle brukes”. Max 4 punkter pr. slide. (Dersom punktene er for mange og for lange, er de ikke punkter! Skriv dem om.)
 • Se på Tiktok og analyser hvordan budskapet der er spisset. Du kan mer om dette enn du tror!


Helt til slutt

 • Det er du som har skrevet teksten og er stolt av den, men du er ikke teksten, den er ikke deg. I det du skriver ned noe får teksten et eget liv.
 • Husk at karakterer og tilbakemeldinger ikke er en beskrivelse av deg, men det handler om du har jobbet bra eller mindre bra med oppgaven!
 • Du kan aldri være for godt forberedt! Husk å legg inn pauser og pust helt ut før du begynner!
 • Gi 75%, hold litt igjen. Lat som om du holder på en hemmelighet, at det er noe du ikke forteller, for da vil du dra publikum inn i det du sier og vekke nysgjerrighet!

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙