Hva leter du etter?

Verdenshandel og globalisering

Hva betyr Globalisering? Hva er verdenshandel og proteksjonisme? Hva er forskjellen på import og eksport, og hva betyr WTO?
  • Hva betyr Globalisering?
  • Hva er verdenshandel?
  • Hva innebærer proteksjonisme?
  • Forskjellen på import og eksport
  • Hva betyr WTO og hva arbeider organisasjonen med?

Globalisering

Globalisering er et omfattende begrep som omfatter mange sider ved samfunnet. En definisjon kan være: Globalisering er en generell utviklingsprosess som gjør verden til et samfunn, eller minsker betydningen av landegrensene. Utviklingen skjer på ulike områder, økonomi, kultur, politikk, teknologi og miljø. Se også definisjon i Store Norske Leksikon

Det er ofte den økonomiske globaliseringen som får størst oppmerksomhet. Les mer om økonomisk globalisering i Hvor hender det? Økonomisk globalisering.

Se også svar på spørsmål om negative og positive konsekvenser ved globalisering.

Verdenshandelen

Verdenshandelen, eller internasjonal handel, er all bytte av varer, tjenester og kapital som går på tvers av landegrenser.

Nesten alle varene du kan handle i en klesbutikk er laget i et annet land og importert til Norge, en internasjonal handel. Når det Norske oljefondet investerer penger i en bedrift fra USA er også det internasjonal handel. Men det skjer også på mindre skala, kjøper du noe på Amazon eller et annet utenlandsk nettsted så tar du del i verdenshandelen.

Et viktig begrep for å forstå sammenhengen mellom globaliseringen av verdenshandelen er internasjonal arbeidsdeling. Hvorfor syr de klær i et land, dyrker bananer eller selger aksjer i et annet.

Se lenkene nedenfor for mer informasjon:

Proteksjonisme

Du finner også informasjon om dette begrepet i artiklene om internasjonal handel. Proteksjonisme er å beskytte eget næringsliv mot import. Det blir gjort med ulike metoder, slik som toll, avgifter og kvoter på import, eller subsidier til eget næringsliv.

Import og eksport

Se disse sidene for rn kort og presis beskrivelse av begrepene:

WTO

WTO står for World Trade Organization, eller Verdens handelsorganisasjon på norsk.

WTO er den eneste globale institusjonen som regulerer handelen mellom stater, med et regelverk som er bindende for medlemslandene. Organisasjonen arbeider for å skape en friere verdenshandel, og å skape et regelverk for handelen gjennom forhandlinger mellom statene. WHO kontrollerer at regelverket følges og de prøver å løse handels-tvister som oppstår mellom land eller andre internasjonal handels aktører, som internasjonale selskaper.

WTO er rammen for internasjonale forhandlinger om regler og lovverk for internasjonal handel. Viktige tema er, hvilke varer og tjenester skal det være fritt å handle med på det internasjonale markedet? Hvem får lov, og hva skal det være lovlig å legge toll og avgifter på, eller hvilke næringer kan subsidieres og hvor mye? Kompliserte spørsmål, med mange ulike interesser. Det blir veldig vanskelig å komme til enighet. Norge ønsker for eksempel et regelverk som gjerne kan styrke de fattigste landene sine interesser på noen områder, men samtidig vil Norge gjerne beskytte arbeidsplasser særlig i landbruket mot konkurranse fra blant annet fattige land.

Mer informasjon om WTO:

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙