Hva leter du etter?
Gutt i Uganda

Hvilke land gir Norge bistand til?

Jeg skal skrive en oppgave om norsk bistand, og lurer på hvilke land vi gir penger til, og hvor mye som ble gitt. Hvem gikk det ut over da Norge kuttet bistand til Uganda som følge av Ugandas lov mot homofili?

Norges samarbeidsland

I 2019 var den norske bistanden på 37,8 milliarder kroner. Over en milliard er knyttet til Syria, som var området som fikk mest støtte. De neste landene var henholdsvis Afghanistan, Etiopia og Colombia. De siste ti årene har sett en utvikling hvor det er bevilget mer penger til konfliktområder, nødhjelp og krisehåndtering.

Kutt i bistand til Uganda

På denne siden kan du se hva bistanden går til i Uganda, hvilke tema som blir prioritert og hvem som disponerer de pengene som blir gitt.

Det som ble kuttet i forbindelse med homofililoven er først og fremst stat-til-stat-bistand; bistand som går gjennom offentlig sektor i mottakerland. Tallene til Norad viser at det går 128 millioner til offentlig sektor i Uganda. Utenriksminister Brende sier at det er 50 millioner som foreløpig skal holdes tilbake av bistandsmidler på grunn av Ugandas lov mot homofili. Jeg kan ikke se at det er kommet mer presis informasjon om hvilke prosjekter eller områder de 50 millionen blir kuttet fra. Under eksempler på resultater kan du lese om konkrete prosjekter som blir finansiert med bistanden til Uganda.

Eksempler på stat-til-stat-bistand:

På siden over kan du også lese at stat-til-stat-bistand også ble stoppet i 2012 på grunn av korrupsjonsskandaler, og at det gikk særlig utover energiprosjekter hvor det er norske samarbeidspartnere. Andre stat-til-stat-midler kan gå til byråkrati (godt styresett). Det er ikke urimelig å tro at det er denne typen prosjekter som kan bli skadelidende på grunn av kuttene i bistand til Uganda. Verdensbanken har på sin side foreløpig holdt tilbake et lån som skulle gått til helsevesenet i Uganda.

Noen artikler med informasjon om kutt i bistand på grunn av homoloven:

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙