Hva leter du etter?
En begivenhetsrike uke i glenn Johansens liv av Mari Kjos Hellum

Fordypningsoppgave om framstillingen av selvmord i to romaner

SPØRSMÅL: "Hei, jeg har valgt bøkene De gales hus av Karin Fossum og En begivenhetsrik uke i Glenn Johansens liv av Mari Kjos Hellum, og tenker å bruke problemstillingen "Hvordan fremstilles selvmord i de to bøkene?".

Og da lurer jeg på hva jeg kan ta med i analysedelen som vil svare på dette. En annen eventuell problemstilling kan være "Hvordan blir selvmord fremstilt gjennom person-og miljøskildringen i de to bøkene"? Håper på et raskt svar ettersom jeg har presentasjon om ikke altfor lenge."

SVAR: Hei, og takk for spørsmål! Selvmord er et klassisk tema i litteraturen, og innledningsvis kan/bør du (kort) sette bøkene inn i en «selvmord i litteraturen»-sammenheng. 

Begge problemstillingene du foreslår kan fungere, dersom det er person- og miljøskildringer du vil vektlegge. Det kan være fruktbart å sammenlikne de ulike hovedkarakterenes situasjon og karaktertrekk; den middelaldrende Glenn Johansens tilsynelatende veltilpassede, vanlige liv, og den «gale», unge kvinnen Hanjas institusjonstilværelse.

Her kan du for eksempel undersøke hvordan begge karakterene veksler mellom desperat handlekraft og passivitet – Glenn Johansen prøver å henge seg, men mislykkes, og å ta livet sitt ved hjelp av motorsag beskrives som for «radikalt» (som om å henge seg ikke er radikalt). Hanja prøver å sette ord på hvordan hun har det, men får ikke hjelp før hun kaster seg gjennom et vindu. Etter hvert vil hun sulte seg til døde – altså begå passivt selvmord ved å ikke spise.

Her kan du også trekke inn et kjønnsperspektiv, idet vi vet at det er flest menn som begår selvmord, samtidig som anoreksi – som i stor grad rammer kvinner – er den psykiske sykdommen med høyest dødelighet. Det er også interessant at døden er en slags romankarakter i De gales hus.

Men jeg tror jeg ville gått for den første problemstillingen du foreslår: «Hvordan framstilles selvmord i de to bøkene?», fordi den åpner opp for å se på flere elementer som er viktige for framstillingen av selvmord i de to bøkene. For eksempel benytter både Fossum og Kjos Hellum seg av humor som virkemiddel – noe som har ulik effekt i bøkene, men som likevel er påfallende og samlende i to romaner med selvmord som tema. For: Hva skal vi egentlig med humor i disse bøkene?

Lykke til med fordypningsoppgaven!

Vennlig hilsen Hild

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙