Hva leter du etter?
Tyskerjentene – historiene vi aldri ble fortalt av Helle Aarnes

Fordypningsoppgave om tyskerjentenes skjebner, som roman og i sakprosa

SPØRSMÅL: "Hei! Jeg har bodd i Norge i 10 år og nå tar jeg norsk for å få studiekompetanse og studere videre. For to måneder siden fikk vi beskjed om fordypningsoppgaven. Siden jeg ikke forsto mye hva dette handler om, valgt jeg bare to bøker som tok opp det samme temaet.

Bøkene er Mormor danset i regnet av Trude Teige og Tyskerjentene-historiene vi aldri ble fortalt av Helle Arnes.

De er ferdig lest, men jeg klarer ikke få skrivingen til å gå frem. Synes også at det er vanskelig å velge problemstilling og har byttet det to ganger.

Jeg kan bare skrive 2500 ord i oppgaven, og synes at det er vanskelig å begrense meg siden boken av Aarnes har fire hovedpersoner. Da lurer jeg på, hvilken problemstilling kan jeg ha for å snakke mer generelt om den boken? Hva bør jeg se etter når jeg skal skrive?

Vi har en lærer som ikke har gitt oss noen eksempler, sier at det ikke fins og at vi må finne på tingene selv. Stemmer det? Jeg forstår at vi må skrive selv og finne ut på hvordan vi skal utforske, men siden jeg er utlending trenger jeg litt veiledning. Synes også at det er vanskelig å lage en disposisjon siden jeg har aldri sett en slik oppgave før.

Her er problemstillingene jeg hadde valgt:

  • Hvordan fremstilles historien om tyskerjentene i en sakprosa bok og en roman?

Her hadde jeg tenkt å ha fokus på virkemidlene som ble brukt for å fortelle historien og hvordan det påvirker oss. Hva synes dere?

Tenker jeg feil? Lurer på om jeg må skrive detaljert om alle fire jentene i boken til Aanes eller kan jeg tar det kort og generelt?

Men jeg ble usikker siden læreren min ikke sier noe og da valgte jeg en annen problemstilling:

  • Hvordan er tyskerjentene og konsekvensene av deres valg skildret i bøkene… og… ?

Og nå er jeg usikker på om det er bra nok, og tenkte på en til (fikk inspirasjon fra en webside):

  • Hvordan påvirker synsvinkelen og virkemidlene vår opplevelse av historien ?

Som dere ser, jeg er veldig usikker og jeg har ikke så mye tid til å være usikker. Trenger hjelp og bare litt veiledning for å få jobben til å gå."

SVAR: Hei, og takk for spørsmålet!

Jeg synes det virker som om du er godt i gang, selv om du ikke har skrevet så mye ennå – du har bestemt deg for bøker og tema, du har lest og tenkt og alle de problemstillingene du foreslår kan fungere.

Det som er veldig viktig er at du konsentrerer deg om hvordan temaet kommer til uttrykk i akkurat denne litteraturen, og ikke skriver en generell oppgave om tyskerjenter. Og det er – slik du allerede har tenkt – viktig å se på de litterære virkemidlene, og på hvordan historien om tyskerjentene blir formidlet til oss via de forskjellige bøkene.

Kanskje du kan spørre: «Hvordan er tyskerjentene og skjebnene deres skildret i Mormor danset i regnet og Tyskerjentene – historiene vi aldri ble fortalt?» Her er det underforstått at du skal undersøke hvordan denne fortellingen blir fortalt i en roman og i en sakprosabok, og at det er snakk om to ulike sjangere, med ulike muligheter. Samtidig finnes det flere likheter; for eksempel er det ofte mange skjønnlitterære virkemidler i sakprosa også, noe som helt klart gjelder Tyskerjentene.

Når det gjelder å begrense seg fordi denne boken har fire personer og historier den følger, kan du muligens fokusere på de store linjene og fellestrekkene du ser i disse historiene, og kanskje velge å gå dypere inn i skjebnen til en av jentene. Gjerne den historien du mener passer best å undersøke og sammenlikne med romanen.

Lykke til med oppgaven!

Vennlig hilsen Hild

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙