Hva leter du etter?

Kina som koloni

Hva skjedde med Kina under kolonitiden, hvordan var koloniseringen og hvilke deler ble koloniserte?

Handelskriger og handelstasjoner

Kolonitiden i Kina var mer preget av at kolonimaktene i Vesten dikterte handelsbetingelsene med Kina, og handelskriger, enn erobring av store områder. Opiumskrigene og opiumshandelen er et eksempel. Britene brukte opium fra India for å kjøpe særlig te og porselen i Kina. Dette førte til store sosiale problemer og rusmisbruk i Kina. Handelen var forbudt i Kina, og de prøvde å oppretholde handelsforbudet. Det førte til opiumskrigen. Britene vant, og handelen kunne fortsette. Begrepet kanonbåt diplomati skal ha sin opprinnelse fra hvordan bare tilstedeværelsen av marinefartøy ved havnene ofte var nok for at kolonimaktene kunne påtvinge Kina sine betingelser.

Hvilke områder ble kolonisert

Hong Kong var et område som ble kolonisert av britene, Macao av portugiserne, ellers ble flere av de viktigste havnene nærmest styrt av fremmede makter eller handelsselskaper fra kolonimaktene.

I nord ekspanderte Russland, og erobret noen landområder. Etter hvert drev også Japan en aktiv imperialistisk politikk og la under seg store områder av Kina før og under 2. verdenskrig.

Kinas kolonihistorie

På denne siden finner du lenker til mange kilder for kinesisk historie, det er særlig den siste delen av Qing-, eller mansju -dynastiet som er preget av forholdet til de vestlige stormaktene. Mens den kinesiske republikken måtte kjempe mot et Japan med imperialistiske ambisjoner.

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙